Notícies

«La Humanitat, cinquanta anys després de la Populorum progressio (1967-2017)»

1 d'abril - General

En el marc de la quarta hora de dimecres, el dia 29 de març va tenir lloc una sessió sobre «La humanitat, cinquanta anys després de la Populorum progressio (1967- 2017)» amb ocasió de l'aniversari d'aquella encíclica de Pau VI. Van intervenir, el Dr. Antoni Babra, professor de moral social i director del Seminari de doctrina i acció social de l'Església de la Facultat de Teologia, i el Dr. Llorenç Puig, S.I. delegat provincial de la companyia de Jesús i director del centre d'estudis Cristianisme i Justícia.

 
El Dr. Antoni Babra presentà les línies de força de l'Encíclica de Pau VI. En remarcà el seu caràcter profètic sobre el devenir social del món, i el fet que el missatge de Populorum progressio ha marcat el magisteri social posterior.
 
El Dr. Llorenç Puig es referí a les crides de Pau VI en la Populorum progressio i a les respostes positives per part de molts organismes, tot i que insuficients. Igualment llegí textos del magisteri social del papa Francesc en els quals es recull i redimensiona el magisteri de Pau VI.