Departaments

Departaments 

Història de l’Església

Cap de Departament:
Dr. Ramon Corts i Blay
 
Membres:
Dr. David Abadias Aurín
Dr. Joaquim Blas Pastor
Dra- Alexandra Capdevila i Muntades
Dr. Alejandro J. López Ribao, O.P.
Dra. Roser Puig i Tàrrech
Dr. Valentí Serra de Manresa, O.F.M. Cap.
Dtnd. Alexis Serrano Méndez
Dr. Lluc Torcal Sirera, O. Cist.
Dr. Albert Viciano Vives
  

Arqueologia i Arts cristianes

Cap de Departament:
Dra. Julia Beltrán de Heredia
Sotscap de departament:
Llicda. Gemma Garcia Llinares
Membres:
Dr. Robert Baró Cabrera
Dr. Jordi Carcasó Díaz
Llic. Daniel Font Montanyà
Dra. Maria Garganté Llanes
Dra. Cristina Godoy Fernández
Dr. Sergi Grau Guijarro
Dra. Rosa Ribas Garriga
Dr. Mateu Riera Rullán
Dra. Miquela Sacarés Taberner
Dr. Marc Sureda Jubany