Presentació

La Facultat Antoni Gaudí d’Història, Arqueologia i Arts cristianes (FHEAG) és una institució eclesiàstica, de caràcter universitari, amb estudis especialitzats en la història, l'arqueologia i l'art de matriu cristiana únics a tot l'Estat. Amb només tres anys de vida, la Facultat ja ofereix un grau, quatre màsters, un programa de doctorat i altres tipus d'estudis, com diplomes o seminaris. La Facultat forma part de l'Ateneu Universitari Sant Pacià i es va erigir l'any 2015

 

Actualment, gran part del patrimoni cultural del nostre entorn respon a un context emminentment de religió cristiana. De fet, fins a principis del segle XX, la majoria del patrimoni cultural és inseparable de la cultura cristiana. Davant d'aquest context, la Facultat Antoni Gaudí ofereix per primera vegada estudis per tal d'explicar i entendre aquest patrimoni de manera global, tant per la part tècnica com la simbòlica. 

 

La Facultat Antoni Gaudí funciona diferent a la resta de facultats sobretot pel professorat docent. La Facultat té, per una banda, un cos de professors permanents experts en les grans línies dels estudis, i per l'altra, molts professors externs, és a dir, d'altres institucions. Aquest fet permet elaborar els estudis en dues fases: en primer lloc, pensar quines són les millors assignatures per cada titulació, i en segon lloc, buscar els millors especialistes en cadascuna d'elles per tal que ofereixin als alumnes el seus coneixements.

 

En definitiva, la Facultat Antoni Gaudi ha elaborat uns estudis pensant exclusivament en la formació de l'alumne en un àmbit nou d'especialització.

 

Graus:

Grau en Història, Arqueologia i Arts Cristianes (4 anys, 240 ECTS)

 

Màsters:

Màster en Història i Patrimoni Cultural de l'Església (2 anys, 120 ECTS) amb tres itineraris:

Màster en Patrimoni Musical Litúrgic (2 anys, 120 ECTS)

 

Postgrau:

Postgrau en Història i Art cristià

 

Diploma:

Diploma en Música Sacra

 

 

La Facultad Antoni Gaudí de Historia, Arqueología y Artes cristianas (FHEAG) es una institución eclesiástica, de carácter universitaro, con estudios especializados en la historia, la arqueología y el arte de matriz cristiana, únicos en toda España. Con sólo tres años de vida, la Facultad ya ofrece un grado, cuatro másters, un programa de doctorado y otro tipo de estudios, como diplomas o seminarios. La Facultad forma parte del Ateneo Universitario Sant Pacià y se erigió en el año 2015

 

Actualmente, gran parte del patrimonio cultural de nuestro entorno responde a un contexto de religión cristiana. De hecho, hasta principios del siglo XX, la mayoría del patrimonio cultural es inseparable de la cultura cristiana. A partir de este contexto, la Facultad Antoni Gaudí ofrece por primera vez estudios para explicar y entender este patrimonio de manera global, tanto desde la parte técnica como simbólica. 

 

La Facultad Antoni Gaudí funciona diferente al resto de facultades, sobretodo por el profesorado docente. La Facultad tiene, por un lado, un cuerpo de profesores permanentes expertos en las grandes líneas de los estudios, y por otra, muchos profesores externos, es decir, de otras instituciones. Este hecho permite elaborar los estudios en dos fases: en primer lugar, pensar las mejores asignaturas para cada titulación, y en segundo lugar, buscar a los mejores especialistas en cada una de ellas para que ofrezcan a los alumnos sus conocimientos.

 

En definitiva, la Facultad Antoni Gaudí ha elaborado unos estudios pensando exclusivamente en la formación del alumno en un ámbito nuevo de especialización. 

 

Grado: Grado en Historia, Arqueología y Artes Cristianas (4 años, 240 ECTS)

Másters:

Máster en Historia y Patrimonio Cultural de la Iglesia (2 años, 120 ECTS) con tres itinerarios:

Máster en Patrimonio Musical Litúrgico (2 años, 120 ECTS)

Diploma: Diploma en Música Sacra