Calendari i Anuari

ANUARI DE L'ATENEU UNIVERSITARI SANT PACIÀ 2019/2020

  

CALENDARI DE L'ATENEU UNIVERSITARI SANT PACIÀ 2019-2020

JULIOL
01-05  Inscripció per als exàmens d’assignatures pendents (3a i 4a convocatòries).
08  Matrícula oberta per al curs 2019-2020 (es formalitzarà només online).
15-26  Exàmens extraordinaris per a Primer i Segon curs.
 
SETEMBRE
 
OCTUBRE
 
Dl
 
Dm
 
Dc
 
Dj
 
Dv
 
Ds
 
Dg
 
             1
2
3 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
         
 
 
 
Dl 
 
Dm 
 
Dm 
 
 Dj
 
 Dv
 
Ds 
 
Dm 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 
 
 
 
 
 
02-03  Inscripció per als exàmens d’assignatures pendents de Tercer, Quart i Cinquè curs (3a i 4a convocatòries).

02-13  Exàmens extraordinaris per a Tercer, Quart i Cinquè curs (Primer cicle) i Llicenciatura / Màster (Segon cicle).
 

09 FTC: Consell Permanent (dinar). Consell de Facultat extraordinari (tarda).

13 Es tanca la matrícula per al curs 2019-2020. FTC: Lliurament de la Memòria del Seminari de Síntesi (convocatòria extraordinària). Es tanca el període de sol·licitud de convalidacions.

16 Comencen les classes del Primer semestre. FHEAG: Consell Permanent.

23 Dia no lectiu.

24 Festiu. Dia no lectiu.

25 AUSP: Consell de Direcció (migdia). Junta de la Biblioteca (tarda).

26 Inauguració oficial del curs acadèmic 2019-2020 (ISCRGirona)

27 FHEAG: Es tanca la matrícula de Llicenciatura de cada / Màster (Segon cicle) per al curs 2019-2020).

30 Reunió de professors de l’AUSP: «Nivell dels estudis i rendiment acadèmic».

 

 
 
 

01 FHEAG: Comencen les classes del Màster en Història i Patrimoni cultural de l’Església. ISLB: Comencen les classes del Curs Propedèutic.

02 Inauguració oficial del curs acadèmic 2019-2020 (FTC, FFC i FHEAG). Lliçó inaugural del Prof. Dr. Albert Viciano (FHEAG-AUSP): «El debat teològic en la crisi iconoclasta dels segles VIII i IX a l’Imperi Bizantí.».

02 Inauguració oficial del curs acadèmic 2019-2020 (CETEM-ISUCIR)

07 FTC: Reunió de Departaments – Gestió.

08 Inauguració oficial del curs acadèmic 2019-2020 (ISCREB)

09 Sessió acadèmica en honor de Mons. Joan Planellas i Barnosell, arquebisbe de Tarragona, antic degà de la Facultat de Teologia de Catalunya.

11 FHEAG: Comencen les classes del Màster de Patrimoni Musical Litúrgic.

14 FTC: Consell Permanent. FHEAG: Consell Permanent.

16 Elecció dels Delegats d’alumnes.

16 Inauguració oficial del curs acadèmic 2019-2020 (ISCRVic).

17 Inauguració oficial del curs acadèmic 2019-2020 (IREL i INSAF).

21 FTC: Reunió de Departaments – Projecte de recerca. FHEAG: Reunió de Departaments. Matrícula oberta per a l’Examen de Llengua moderna (alumnes de Primer i segon cicle). FHEAG: Es tanca el període de sol·licitud de convalidacions.

28 AUSP: Assemblea de Professors: «Relacions i interdependències entre teologia i filosofia sobre el tema de Déu», reflexió a la llum de VG.

31 Es tanca la matrícula per a l’Examen de Llengua moderna (alumnes de Primer i segon cicle).

 
NOVEMBRE
 
DESEMBRE
Dl
 
Dm
 
Dc
 
Dj
 
Dv
 
Ds
 
Dg
 
 
 

 

 
1
 2
3
4
5
6
7
8
 9
 10
11
12
13
14
15
 16
 17
18
19
20
21
22
 23
 24
25
26
27
30
 
 
  

 

01 Festiu. Dia no lectiu.

04 FTC: Consell Permanent. FHEAG: Consell Permanent.

06 Eucaristia per als professors, alumnes i amics difunts.

7-8 FHEAG: Jornades d’estudi: «V Jornada sobre les basíliques històriques de Barcelona: Bisbes, màrtirs, menestrals i comerciants a la Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor».

11 FTC: Reunió de Departaments – Gestió.

12-14 AUSP: Congrés internacional «L’aportació del Papa Francesc a la teologia i a la pastoral de l’Església» (en col·laboració amb la Pontifícia Universitat Gregoriana, la Universitat Catòlica Argentina, la Universitat Catòlica de l’Àfrica Occidental i el Boston College).

18 FTC: Consell de Facultat. FHEAG: Consell de Facultat.

20 AUSP: Reunió del Senat Acadèmic (tarda). FTC: Reunió dels directors dels ISCR (migdia). Examen de Llengua moderna (alumnes de Primer i Segon cicle).

25 FTC: Consell Permanent. FHEAG: Consell Permanent.

27 FFC: Festivitat del Beat Ramon Llull (matí).

27-28 FFC: Jornada acadèmica «Filosofia i intel·ligència artificial».

 
 
 
 
Dl
 
Dm
 
Dc
 
Dj
 
Dv
 
Ds
 
Dg
 
             1
2
3 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 31        
 
 

02 FTC: Reunió de Departaments – Projecte de recerca. FHEAG: Reunió de Departaments.

09 FTC: Consell Permanent. FHEAG: Consell Permanent.

16 FTC: Reunió de Departaments – Gestió. FHEAG: Reunió de Departaments.

18 Celebració de Nadal.

20 Final de les classes. Comencen les vacances de Nadal.

GENER
 
FEBRER
Dl 
 
Dm 
 
Dc 
 
 Dj
 
 Dv
 
Ds 
 
Dm 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 
25
 
 
26
 
27
28
29
30 
31 
 
 
 
Dl
 
Dm
 
Dc
 
Dj
 
Dv
 
Ds
 
Dg
 
 
 
 
 
 
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 16
17 18 19 20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 

 

07 Represa de les classes.

08 AUSP: Reunió del Senat Acadèmic (tarda). FTC: Reunió dels Directors dels ISCR (migdia).

13 FTC: Consell Permanent. FHEAG: Consell Permanent.

13-17 Inscripció per als exàmens d’assignatures pendents (3ª i 4ª convocatòries).

17 Final del Primer Semestre (institucionals i llicències).

20 FTC: Reunió de Departaments – Projecte de recerca. FHEAG: Reunió de Departaments.

20-31 Període d’exàmens.

 

 

 

03-07 Setmana blanca. No hi ha classes.

10 Comencen les classes del Segon Semestre. FTC: Consell Permanent. FHEAG: Consell Permanent.

12 AUSP: Consell de Direcció.

14 FTC-FHEAG: Es tanca el període de sol·licitud de convalidacions per als alumnes que inicien els estudis el Segon Semestre.

17 FTC: Reunió de Departaments – Gestió. FHEAG: Reunió de Departaments.

24 AUSP: Assemblea de Professors: «Relacions i interdependències entre teologia i filosofia sobre el tema de l’ésser humà», reflexió a la llum de VG.

 
MARÇ
 
ABRIL
 
Dl
 
Dm
 
Dc
 
Dj
 
Dv
 
Ds
 
Dg
 
             1
2
3 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 31        
 
 
 

02 FTC: Consell de Facultat. FHEAG: Consell de Facultat.

04 Dia de les Facultats. Festa de Sant Pacià.

09 FTC: Consell Permanent. FHEAG: Consell Permanent.

16 FTC: Reunió de Departaments – Projecte de recerca. FHEAG: Reunió de Departaments.

23 FTC: Consell Permanent. FHEAG: Consell Permanent.

30 FTC: Reunió de Departaments – Gestió. FHEAG: Reunió de Departaments.

 
 
 
 
Dl 
 
Dm 
 
Dc 
 
 Dj
 
 Dv
 
Ds 
 
Dm 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 
25
 
 
26
 
27
28
29
30 
 
 
 

 

01 S’obre la matrícula per a les Proves d’accés a la FTC i a la FHEAG per a majors de 25, 40 i 45 anys.

03 Final de les classes. Festes Pasquals.

20 Represa de les classes. FTC: Consell Permanent. FHEAG: Consell Permanent.

27 FTC: Reunió de Departaments – Projecte de recerca. FHEAG: Reunió de Departaments.

30 Es tanca la matrícula per a les Proves d’accés a la FTC i a la FHEAG per a majors de 25, 40 i 45 anys.

 

MAIG
 
JUNY
Dl
 
Dm
 
Dc
 
Dj
 
Dv
 
Ds
 
Dg
 
 
 

 

 
1
 2
3
4
5
6
7
8
 9
 10
11
12
13
14
15
 16
 17
18
19
20
21
22
 23
 24
25
26
27
30
 31
 
  

 

01 Festa del treball. No lectiu.

04 AUSP: Assemblea de Professors: «Relacions i interdependències entre teologia i filosofia sobre el tema de l’ètica», reflexió a la llum de VG.

06 AUSP: Consell de Direcció. Proves d’accés a la FTC i a la FHEAG: Prova escrita per a majors de 25 i 45 anys.

07 FTC: Jornada acadèmica de Sagrada Escriptura «Santedat de Déu, santedat de l’Església a la llum de la Primera carta als Corintis».

08 FHEAG: Acaben les classes del Màster de Patrimoni Musical Litúrgic.

11 FTC: Consell de Facultat. FHEAG: Consell de Facultat.

14-15 FHEAG: Jornades d’estudi: «VI Jornada sobre les basíliques històriques de Barcelona: Les basíliques de la seu d’Ègara».

18 FTC: Consell Permanent. FHEAG: Consell Permanent.

20 Proves d’accés a la FTC i a la FHEAG: Prova específica per a majors de 25 anys i entrevista per als majors de 40 i 45 anys.

25 FTC: Reunió de Departaments – Gestió. FHEAG: Reunió de Departaments.

29 FTC: Acaben les classes de Cinquè curs.

 
Dl 
 
Dm 
 
Dm 
 
 Dj
 
 Dv
 
Ds 
 
Dm 
 
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
   
 
 

01 Festiu. Dia no lectiu.

02-05 Inscripció per als exàmens d’assignatures pendents (3a i 4a convocatòries).

03 AUSP: Reunió del Senat Acadèmic (tarda). FTC: Reunió dels Directors dels ISCR (tarda). Eucaristia d’acció de gràcies.

05 Final de curs (institucionals i llicències).

08 FTC: Consell Permanent. FHEAG: Consell Permanent.

08-19 Període d’exàmens.

15 FTC: Reunió de Departaments – Projecte de recerca. FHEAG: Reunió de Departaments.

 
JULIOL
 

01-10 Inscripció per als exàmens d’assignatures pendents de Primer i Segon curs (3ª i 4ª convocatòries).

06 Matrícula oberta per al curs 2020-2021 (es formalitzarà només on line).

13-24 FTC: Exàmens extraordinaris per a Primer i Segon curs. FHEAG: Exàmens extraordinaris per a Primer i Segon cicle.

 

Els dies en vermell són no lectius.
Els dies de color verd corresponen a activitats extraordinàries.