Autoritats acadèmiques

Autoritats acadèmiques


Degà 

Dr. Albert Viciano Vives

Vicedegà i Cap d'Estudis

Dr. David Abadias Aurín

Òrgans de Govern

Consell de Facultat

Professors ordinaris
Dr. David Abadias Aurín
Dr. Joaquim Blas Pastor
Dr. Ramon Corts i Blay
Dra. Rosa Ribas Garriga
Dr. Lluc Torcal Sirera, O. Cist.
Dr. Albert Viciano Vives
 
Professors extraordinaris
Dtnd. Robert Baró Cabrera
Dra. Julia Beltrán de Heredia
Dr. Jordi Carcasó Díaz
Dtnd. Maria Garganté Llanes
Dra. Cristina Godoy Fernández
Dra. Roser Puig i Tàrrech
Dr. Valentí Serra de Manresa, O.F.M. Cap
 
Secretària  
Dra. Rosa Ribas Garriga
 
Altres 
Dos professors no estables escollits entre els encarregats de curs
Quatre alumnes, representant l'alumnat
Un representant del personal no docent

Consell Permanent

Degà-president: Dr. Albert Viciano Vives
Vicedegà: Dr. David Abadias Aurín
 
Consellers
Dtnd. Robert Baró Cabrera
Dra. Julia Beltrán de Heredia
Dr. Jordi Carcasó Díaz
Dr. Albert Viciano Vives
 
Delegada dels alumnes
Sra. Irene Garcia Nuño
 
Secretària
Dra. Rosa Ribas Garriga