Biblioteca

Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar de Barcelona

 
Director:
Lic. Josep Oriol Tuñí i Vancells, S.I.
 
 
Bibliotecaris:
Sr. Daniel Gil Solés, Coordinador tècnic
Sra. Imma Guzmán Fernández, Bibliotecària
Sra. Helena Fàbregas Rebato, Bibliotecària
 
Horari:
De dilluns a divendres, de 10:30 a 20:00 h
 
Informació:
C/ Diputació 231
Tel.: 93.454 16 07
Fax: 93.454 16 08
Correu: info@bibliotecaepiscopalbcn.org      
 
 
 

Altres Biblioteques d’Història de l’Església 

Biblioteca Borja

Tel.: 93.317 72 84
Fax: 93.317 04 98
Correu: bibliotecaborja@esade.edu
 

Biblioteca Balmes 

Director:
Dr. Ramon Corts
 
Oficials:
Llicda. Cecília Vives, bibliotecària
 
Horari:
De dilluns a divendres, de 10,00 a 13,00 h
 
Informació:
Tel.: 93.317 72 84
Fax: 93.317 04 98
Correu: biblioteca@balmesiana.org