Convalidacions

■ Convalidacions

Es podran convalidar els estudis cursats en una universitat, facultat o centre d’estudis superiors amb un programa coincident. La qualificació acadèmica que constarà en l’expedient de l’alumne/a serà sempre la mateixa donada pel centre de procedència.

S’haurà de presentar la documentació següent:

1) Imprès de sol·licitud adreçada al Degà o Cap d’estudis de la FHEAG.

2) Certificació acadèmica (original i fotocòpia) del centre de procedència.

3) Pla d’estudis de la titulació d’origen.

4) Els programes de les assignatures aprovades de la titulació d’origen, segellats per la Facultat o Centre Superior on les va aprovar.