Notícies

Comença el curs 2020/2021

15 de setembre de 2020 - General

Avui ha començat el curs acadèmic 2020/2021 de les Facultats de Teologia de Catalunya, Filosofia de Catalunya, Antoni Gaudí d’Història, Arqueologia i Arts cristianes, i l’Institut de Litúrgia ad instar facultatis. A primera hora, el Rector de l’Ateneu, Dr. Armand Puig, el Degà de Teologia, Dr. Joan Torra, el de Filosofia, Dr. Carles Llinàs, el de l’Antoni Gaudí, Dr. David Abadias, i el Preside de l’ILF, Dr. Gabriel Seguí, han donat la benvinguda als estudiants que avui han començat el curs. En aquesta benvinguda també els ha acompanyat el Rector del Seminari Conciliar de Barcelona, Mn. Salvador Bacardit.

 

“Presencialitat responsable”

El Dr. Armand Puig ha explicat que l’Ateneu durà a terme una docència presencial: “La Santa Seu ens ha recomanat la presencialitat, una presencialitat responsable”, ha dit. L’assistència a l’Ateneu de la comunitat universitària es farà, però, amb totes les mesures de seguretat. En primer lloc, es duran a terme totes les indicacions que ha considerat el Seminari de Barcelona, institució titular de l’edifici en què s’allotja l’Ateneu. En segon lloc, l’AUSP ha elaborat un Pla de Contingència i una sèrie de protocols que emmarcaran totes les actuacions que es duguin a terme mentre duri la pandèmia de COVID-19.

En tercer lloc, cada grup comptarà amb un responsable de vetllar per les mesures de seguretat que indica l’Ateneu, i alhora, s’ha nomenat un Responsable COVID de tot el centre que serà l’encarregat de coordinar les mesures i atendre totes les situacions que puguin anar sorgint. Aquest responsable serà el Degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, Dr. Joan Torra.

Per últim, la comunitat universitària disposa d’una pàgina d’informació actualitzada al web de l’AUSP que recull els protocols i respon les  preguntes més freqüents per encarar el dia a dia: què s’ha de fer en cas que es tinguin símptomes? I si n’ha tingut un familiar? I com s’avisa a l’Ateneu d’un aïllament? Si encara queda alguna pregunta que no està recollida, tothom es pot adreçar al Dr. Joan Torra, el Responsable COVID.

 

L’Ateneu a casa i nous canals d’informació

Tot i que la opció preferent és la presencialitat, l’Ateneu ha preparat les eines per tal que es pugui passar en qualsevol moment a la docència en línia. Durant el curs 2019/2020 ja es va instaurar la modalitat “L’Ateneu a casa” amb èxit i enguany s’està preparat per repetir l’experiència. A més, aquesta modalitat en línia es podrà activar també en altres casos que no siguin el confinament total de la població: aïllament a casa de part d’un grup, aïllament del professor, etc. El Responsable COVID de l’Ateneu decidirà en funció de la casuística que pugui anar sorgint si les classes es fan en línia, ja sigui parcialment o total.

Tota aquesta informació que s’anirà gestionant minut a minut tindrà un nou canal d’informació per tal de guanyar immediatesa: el Telegram. L’Ateneu ha creat, de moment, un canal (@auspcovid) per a informar a alumnes, professors i personal d’administració i serveis, les possibles incidències que puguin sorgir en el dia a dia. Aquesta informació es complementarà amb els canals d’informació habituals de Secretaria.