Assignatures i Horaris

Grau en HAAC

 

Horaris del curs 2023-2024

PRIMER CURS

SEGON CURS

TERCER CURS

QUART CURS

 

Programa d'assignatures:

 

PRIMER

 

SEGON

 

TERCER

 

ASSIGNATURES OPTATIVES DEL PRIMER CICLE

Durant el segon i el tercer any s’han de cursar 21 ECTS de matèries optatives. Enguany la Facultat Antoni Gaudí ofereix les següents (més informació a Secretaria):

 • Art barroc colonial (3 ECTS) – Prof. Maria Garganté

 • Espiritualitat i art contemporani (2,5 ECTS) – Profs. Bernat Puigdollers i Rosa Ribas (coords.)

 

QUART CURS

 

 

Curs complementari per a l'obtenció del Grau civil - Primer any del Màster en Història i Patrimoni Cultural (60 ECTS). Assignatures: 

 

1. Cursos Comuns (40 ECTS)

 • El cristianisme tardoantic a la Tarraconense (Catalunya Llevant peninsular i Illes Balears) en el marc de la Hispània romana i visigòtica (s. III-VIII) (10 ECTS)

 • L'art romànic català en el context europeu (s. X-XII) (10 ECTS)

 • L'art gòtic a la Mediterrània occidental (ss. XIII-XV) (10 ECTS)

 • El modernisme català i l'obra d'Antoni Gaudí (s. XIX-XX) (10 ECTS)

2. Cursos específics (10 ECTS)

 • Religiositat i art en el Renaixement i el Barroc (5 ECTS)

 • Religiositat i art modern i contemporani (2,5 ECTS)

 • La Basílica de la Sagrada Família (2,5 ECTS)

3. Practicum (10 ECTS)

 • Patrimoni immaterial de l'Església (5 ECTS)

 • Pràctiques (5 ECTS)

Superats aquests 60 crèdits, necessaris per a l'obtenció del grau, es podrà obtenir el títol de Licentiatus / Màster amb 60 ECTS més d'especialització del Segon curs del Màster. 

 

CURS PONT (73 ECTS)

El curs pont està obert als Batxillers en Teologia que vulguin accedir a la Facultat Antoni Gaudí per obtenir el Grau en Història, Arqueologia i Arts Cristianes.

 

El Curs Pont per a Batxillers en Teologia s’ofereix en un sol any acadèmic, amb classes diàries de dilluns a divendres. 

 

Més informació, aquí.