Assignatures i Horaris

Grau en Història, Arqueologia i Arts Cristianes (240 ECTS)

 

PRIMER CURS 

 • Metodologia i fonts de la investigació històrica (3 ECTS) – Prof. David Abadias
 • Introducció a l’Arquitectura cristiana (3 ECTS) – Prof. Jesús Oliver-Bonjoch
 • Introducció a l’Arqueologia cristiana (6 ECTS) – Profs. Cristina Godoy, Julia Beltrán de Heredia i Robert Baró 
 • Introducció a l’Arxivística (3 ECTS) – Prof. Alexis Serrano
 • Introducció a la conservació i gestió del Patrimoni de l’Església (3 ECTS) –  Prof. Daniel Font (coord.)
 • Història de l’Església antiga (3 ECTS) – Prof. Robert Baró
 • Història de l’Art cristià antic (5 ECTS) – Prof. Gemma Garcia
 • Història de l’Art cristià medieval (6 ECTS) – Prof. Marc Sureda
 • Introducció a l’Antic Testament (6 ECTS) – Profs. Joan Ramón Marín
 • Història de la Filosofia antiga (5 ECTS) – Prof. Antoni Bosch-Veciana
 • Història de la Filosofia medieval (5 ECTS) – Profs. Joan García del Muro 
 • Història de la Filosofia moderna (6 ECTS) – Prof. Joan-Albert Vicens
 • Llatí I (3 ECTS) – Prof. Armando Pego
 • Llatí II (3 ECTS) – Prof. Armando Pego

Horaris 1r CURS

 

SEGON CURS  

 • Topografia de l’Orbis Christianus (Geografia històrica del Cristianisme) (3 ECTS) – Prof. Jesús Oliver-Bonjoch
 • Paleografia i diplomàtica (3 ECTS) – Prof. Josep Torné
 • Història de l’Església medieval (5 ECTS) – David Abadias
 • Història de l’Església moderna (5 ECTS) – Prof. Ramon Corts
 • Patrologia (3 ECTS) – Prof. Joan Torra
 • Història de l’Art cristià del Renaixement i el Barroc (6 ECTS) – Prof. Miquela Sacarés
 • Història de l’Art cristià modern i contemporani (5 ECTS) – Prof. Rosa Ribas
 • Introducció al Nou Testament (6 ECTS) – Prof. Antoni Pérez de Mendiguren
 • Teologia Fonamental: Cristologia i eclesiologia fonamentals (6 ECTS) – Prof. Juan Ramón La Parra
 • Seminari d’Història: «El cristianisme a la Tarraconense hispano-romana i visigòtica» (3 ECTS) – Prof. Albert Viciano
 • Seminari d’Arqueologia i Art: «Del simbolisme a l’avantguarda: un fil espiritual» (3 ECTS) – Prof. Anna Maria Blasco
 • Llatí III (3 ECTS) – Prof. Armando Pego

Horaris 2n CURS

 

TERCER CURS 

 • Litúrgia fonamental (5 ECTS) – Prof. Jaume Gonzàlez Padrós
 • Història de les Litúrgies cristianes (3 ECTS) – Prof. Xavier M. Vicens
 • Fonts hagiogràfiques i litúrgiques (3 ECTS) – Prof. Gabriel Seguí
 • Sagraments de la Iniciació cristiana (6 ECTS) – Prof. Jaume Fontbona
 • Història de l’Església contemporània (5 ECTS) – Prof. Manuel M. Fuentes
 • Història de l’Església a Catalunya (3 ECTS) – Prof. Antoni Pladevall
 • Història de la Teologia (5 ECTS) – Prof. Norbert Miracle
 • Cristianisme i cultura I: Món antic i Edat mitjana (6 ECTS) – Profs. Albert Viciano i Jaume Mensa
 • Cristianisme i cultura II: Edat moderna i contemporània (6 ECTS) – Profs. David Abadias i Sílvia Coll-Vinent
 • Seminari de Síntesi (3 ECTS) – Prof. Robert Baró
 • Llatí IV (3 ECTS) – Prof. Sergi Grau

Horaris 3r CURS

 

QUART CURS:

Primer any del Màster en Història i Patrimoni Cultural (60 ECTS): 20 ECTS de Cursos Comuns més 40 ECTS d’altres cursos (Específics, Propedèutics i Seminaris) a escollir entre un dels tres itineraris del Màster: Arqueologia i Art, Patrimoni o Història.

CURSOS COMUNS 2017-2018 (20 ECTS)

 • L’art gòtic a la Mediterrània occidental (10 ECTS)) – Prof. Jordi Gayà (Coord.)
 • El modernisme català i l’obra d’Antoni Gaudí (10 ECTS) – Prof. Rosa Ribas (Coord.)

ALTRES CURSOS (40 ECTS): a escollir entre un dels tres itineraris del Màster. Vegeu la programació

 

Assignatures Optatives del Primer cicle:

Durant el Segon i el Tercer any s’han de cursar 21 ECTS de matèries optatives. Entre altres, s'ofereixen les següents assignatures:

 

 • Concili Vaticà II (3 ECTS) – Prof. Daniel Palau
 • Teologia i cinema (3 ECTS) – Prof. Peio Sánchez
 • Història de la Filosofia contemporània (6 ECTS) – Prof. Francesc Torralba
 • Teologia fonamental: Revelació i fe (6 ECTS) – Prof. Xavier Morlans
 • Teologia i música (3 ECTS) – Prof. Jaume Gené
 • Teologia i teatre (3 ECTS) – Prof. Lenke Kovacs
 • Grans obres de música sacra (3 ECTS) – Prof. Jordi-Agustí Piqué
 • Literatura i cristianisme (segles XVI-XX) (6 ECTS) – Prof. Sílvia Coll-Vinent
 • Literatura i cristianisme (segles XIII-XV) (3 ECTS)
 • Teologia i iconografia (3 ECTS)
 • Història dels concilis ecumènics (3 ECTS)