Història

La Facultat Antoni Gaudí d’Història, Arqueologia i Arts cristianes (FHEAG) és una institució eclesiàstica de caràcter universitari, promoguda per l’Arquebisbe de Barcelona, Cardenal Lluís Martínez Sistach, i canònicament depenent de la Santa Seu. La Facultat ha estat erigida per la Congregació per a l’Educació Catòlica en data 2 d’octubre de 2014, a la mateixa ciutat de Barcelona, en un acte acadèmic presidit pel Cardenal Zenon Grocholewski. La Facultat Antoni Gaudí és fruit de la col·laboració de dues institucions universitàries eclesiàstiques ja existents: la Facultat de Teologia de Catalunya (erigida per la Santa Seu en data 7 de març de 1968) i la Facultat de Filosofia de Catalunya (erigida per la Santa Seu en data 1 de març de 1990). Així mateix, la Facultat Antoni Gaudí s’ha beneficiat de l’experiència de les Aules d’Història de l’Església vinculades amb la Biblioteca Balmes.

El desig creixent de dotar Catalunya d’una institució eclesiàstica superior d’estudis no tan sols d’estudis teològics i filosòfics sinó també d’altres disciplines eclesiàstiques, igualment humanístiques, com la història de l’Església, l’arqueologia cristiana i el ric patrimoni cultural i artístic de l’Església, venia de temps i va culminar amb la creació de la nova Facultat. 

La col·laboració estreta de les dues institucions universitàries esmentades, la realització d’algunes activitats comunes, i l’exercici de tot un treball d’investigació, docència i col·laboració amb les esglésies particulars amb seu a Catalunya i amb l’Església universal, van fer convenient i visible la identitat de la Facultat d’Història, Arqueologia i Arts Cristianes, com una aportació de qualitat universitària a l’àmbit eclesial i cultural del nostre país, i al servei específic del diàleg entre la fe i la cultura.

Els estudis de la Facultat es troben acollits al Reial Decret 1619/2011, de 14 de novembre de 2011 (B.O.E., núm. 276, 16 de novembre de 2011, pp. 117995-118001), i per tant, el títol de Batxiller (Baccalaureatus) és equivalent al títol universitari oficial de Graduat o Graduada, el títol de Llicenciat (Licenciatus) és equivalent al títol oficial de Màster universitari, i el títol de Doctor (Doctor) és equivalent al títol universitari oficial de Doctor o Doctora.

L’any 1999 vint-i-nou països europeus van signar la Declaració de Bolonya sobre l’Espai Universitari Europeu d’Instrucció Superior, a la qual es va adherir la Santa Seu el setembre del 2003. Per aquesta raó, la Facultat Antoni Gaudí programa les activitats acadèmiques segons l’Espai Universitari Europeu d’Instrucció Superior (EUEIS).