Taxes

Taxes de matriculació i pagament del curs 2017-2018

 

Matrícula

Curs

Matrícula

Drets d’examen

Curs sencer

Preu per crèdit

Curs de Grau

1.475 €

96 €

1.571 €

47 €

Curs Pont

995 €

56 €

1.051 €

47 €

Màster de Patrimoni Cultural de l'Església

Màster de Patrimoni Musical Litúrgic

1.582 €

 

2.500 € 

314 €

 

400 €

1.896 €

 

2.900 €

67 €

 

67 €

Doctorat

1.625 €

350 €

1.975 €

128 €

Diploma Música sacra

655 €

45 €

700 €

-

 

Certificats

 • Estudis complets: 80,00 € 
 • Un curs: 22,00 €
 • Una assignatura: 10,00 €

 

Diplomes

 • Batxillerat / Grau: 135,00 €
 • Llicenciatura / Màster: 218,15 €

 

Altres

 • Terceres i quartes convocatòries: 15,00 €
 • Tesina: 345,00 €
 • Tesi doctoral: 475,00 €
 • Prova d’Accés a la FHEAG: 110,00 €
 • Programes assignatures anys anteriors: 0,25 € /pàg

 

Convalidacions, Adaptacions, Reconeixements i Equiparacions

 • Assignatura: 15,00 €
 • Curs sencer: 160,00 €
 
 

Modalitat de pagament

 

 A) ÍNTEGRE. Pagament de l’import total de la matrícula en un sol termini: fins el dia 30 de setembre de 2017. Es pot optar per dues modalitats:

 1. Ingrés o transferència bancària al compte de la Facultat Antoni Gaudí: IBAN: ES28 2100 0900 9202 0980 2402 (CaixaBank, “la Caixa”)
 2. Amb targeta de crèdit o dèbit a la Secretaria de la Facultat

 

B) FRACCIONAT. Pagament en dues quotes per l’import del 50% de matrícula [1]

Modalitat única: Domiciliació bancària. Abans de finalitzar el període de matriculació l’alumne haurà de facilitar a Secretaria les dades bancàries i l’autorització per a la domiciliació dels rebuts:

1) fotocòpia de la llibreta o certificat bancari del compte.

2) fotocòpia del NIF del titular.

3) ordre d’autorització signada per al càrrec dels rebuts (imprès que facilita Secretaria).  

Els terminis de cobrament dels rebuts: 10 d’octubre i 30 de desembre de 2017.

Els rebuts retornats tindran un recàrrec de 10,00 € i s’hauran d’abonar a Secretaria en un termini màxim de 15 dies. Si passat aquest termini el pagament no es fa efectiu, l’alumne serà donat de baixa i es perdran tots els drets de matriculació, amb independència dels pagaments realitzats.

 

[1] Per a un fraccionament superior, consulteu a Secretaria.