Assignatures i horaris 2n

ITINERARI D'ARQUEOLOGIA I ARTS CRISTIANES

 

PRIMER SEMESTRE (del 29 de setembre de 2020 al 14 de gener de 2021)

Cursos específics (17,5 ECTS)

 

Fonts hagiogràfiques i litúrgiques II - MCEA008 (2,5 ECTS)

 • Prof. Gabriel Seguí i Trobat
 • Dimecres, del 30 de setembre al 13 de gener – De 18,00 a 18,45 h

Museografia i Museologia - MCEAP06 (2,5 ECTS)

 • Prof. Salvador García
 • Dijous, de l'1 d'octubre al 12 de novembre - De 18:00 a 19:25 h

Iconografia cristiana oriental i occidental - MCEAP01 (2,5 ECTS)

 • Profs. Tamara Djermanòvic i Jordi Carcasó
 • Dijous, de l'1 d'octubre al 12 de novembre - De 19:35 a 21:00 h

Epigrafia cristiana - MCEA001 (2,5 ECTS)

 • Prof. Diana Gorostidi
 • Dijous, del 19 de novembre al 14 de gener - De 18:00 a 19:25 h

Litúrgia i art - MCEA005 (2,5 ECTS)

 • Prof. Jaume Aymar i Ragolta
 • Dijous, del 19 de novembre al 14 de gener – De 19:35 a 21:00 h

 

​TUTORIA

              Dimecres, del 30 de setembre al 13 de gener – De 20:15 a 21:00 h

 

SEGON SEMESTRE (del 9 de febrer al 3 de juny de 2021)

Cursos específics (12,5 ECTS)

La metodologia arqueològica. Treball de camp - MCEA007 (5 ECTS)

 • Prof. Julia Beltrán de Heredia

 • Dimecres, del 30 de setembre al 13 de gener – De 18:00 a 19:25 h

Basíliques i baptisteris - MCEA002  (5 ECTS)

 • Prof. Cristina Godoy Fernández
 • Dijous, de l’11 de febrer al 3 de juny – De 18:00 a 19:25 h

Cementiris cristians antics - MCEA006 (2,5 ECTS)

 • Prof. Vincenzo Fiocchi Nicolai (PIAC)
 • Del 6 al 9 d’abril – De 18:00 a 21:00 h [curs intesiu] [s’impartirà en llengua italiana]

Art contemporani i diàleg de l’art religiós amb el món actual - MSEAP03 (2,5 ECTS)

 • Prof. Gianmatteo Caputo (Patriarcat de Venècia)
 • Del 6 al 9 d’abril – De 10:10 a 13:30 h [curs intesiu] [s’impartirà en llengua italiana]

Monaquisme antic. Arqueologia i fonts escrites - MSEA002 (2,5 ECTS)

 • Prof. Mateu Riera i Sergi Grau
 • Dijous, de l’11 de febrer al 3 de juny – De 19:35 a 21:00 h

 

Pràcticum (10 ECTS)

 • Prof. Robert Baró (coord.)
 • Dimarts, del 9 de febrer a l’1 de juny – De 18:00 a 21:00 h (horari específic a concretar)

 

Treball Final de Màster (20 ECTS)

 

TUTORIA

              Dijous, del 15 d’abril al 3 de juny – De 19:35 a 21:00 h

 

 

HORARIS DE L'ITINERARI D'ARQUEOLOGIA I ARTS CRISTIANES