Patrimoni: Arqueologia i Arts

Màster en Història i Patrimoni Cultural de l'Església: Arqueologia i Arts Cristianes
(en conveni amb la Universitat Ramon Llull – Facultat de Filosofia)

 • El Màster en Història i Patrimoni Cultural de l'Església ofereix tres itineraris diferenciats. Un d'ells és l'especialització en Arqueologia i Arts Cristianes, centrada en aprofundir en els elements antropològics, filosòfics i teològics de l’experiència estètica.
 • Els objectius del màster consisteixen a explicar l’arqueologia i les arts a partir dels seus fonaments teològics, litúrgics i iconogràfics.
 • Els destinataris d’aquesta titulació són els alumnes que desitgin obtenir una formació especialitzada en el terreny de l’arqueologia i les arts, tant a nivell d’investigació com divulgatiu.

 

Informació Bàsica:

 • Creditatge: 120 ECTS
 • Durada: Dos anys
 • Horaris: De dimarts a dijous de 18:00 a 21:15.
 • Preu: 1.953 €
 • Accés:
  • Títol de màster oficial: Grau en Història de l’Església, Arqueologia i Arts cristianes.
  • Títol propi de la URL: des d’un grau o llicenciatura de lletres o humanitats.
 • Lloc: Facultat Antoni Gaudí (C/ Diputació, 231)
 • Matrícula: fins el 28 de setembre presencialment a la Secretaria de la Facultat, o online a través de l'Àrea reservada.
 • Informació: comunicacio@facultatantonigaudi.cat o Secretaria.

 

Descarrega els horaris del curs 2018-2019

 

Programa (curs 2018-2019)

Primer semestre (del 12 de setembre de 2018 al 10 de gener de 2019)

Cursos comuns

MCCHP01 El cristianisme tardoantic a la Tarraconense (Catalunya, Llevant peninsular i Illes Balears) en el marc de la Hispània romana i visigòtica (segles III-VIII) (10 ECTS)

 • Prof. Albert Viciano (coordinació i qualificació)
 • Dimarts, del 18 de setembre de 2018 al 8 de gener de 2019 – De 18.45 a 21.15 h
  • Història: Prof. Albert Viciano (FHEAG): 18 i 25 de setembre, 2 i 9 d’octubre
  • Teologia: Prof. Joquim Blas (FHEAG): 16, 23 i 30 d’octubre i 6 de novembre
  • Arqueologia: Prof. Cristina Godoy (FHEAG): 13 i 27 de novembre, Prof. Julio Román (UGR): 20 de novembre, Prof. Julia Beltrán de Heredia (MUHBA): 4 i 11 de desembre, Prof. Mateu Riera (UAB): 18 de desembre i Prof. Isabel Rodà (UAB): 8 de gener.
 • Programa de l'assignatura

 

Cursos específics

MCEA001 Epigrafia cristiana (2,5 ECTS)

 • Prof. Diana Gorostidi
 • Dijous, del 12 de setembre al 31 d’octubre de 2018 – De 19.45 a 21.15 h
 • Programa de l'assignatura

 

Cursos propedèutics

MCPA001 Fonts hagiogràfiques i litúrgiques II (2,5 ECTS)

 • Prof. Gabriel Seguí
 • Dimecres, del 12 de setembre de 2018 al 9 de gener de 2019 – De 18.00 a 18.45 h
 • Programa de l'assignatura

 

Seminari

MST0001 Seminari de Tesina (5 ECTS)

 • Prof. Jaume Aymar (coordinació)
 • Dijous, del 13 de setembre de 2018 al 10 de gener de 2019 ­– De 18.00 a 19.30 h

 

Tutories personalitzades

 • Dimarts i dimecres, del 12 de setembre de 2018 al 9 de gener de 2019 – De 18.00 a 18.45 h i de 18.45 a 18.30 h

 

Segon semestre (del 5 de febrer al 6 de juny de 2019)

Cursos comuns

MCCHP02 L’art romànic en el context europeu (segles IX-XII) (10 ECTS)

 • Prof. Antoni Virgili (coordinació i qualificació)
 • Dimecres, del 6 de febrer al 5 de juny de 2019 – De 18.45 a 21.15 h
  • Història.-  Prof. Antoni Virgili (UAB): 6,13, 20 i 27 de febrer
  • Teologia.- Prof. Josep Torné (FHEAG): 6,13, 20 i 27 de març
  • Arte (Manuscritos carolingiorománicos): Prof. Matthias Tischler (FTC): 3 de abril
  • Arte: Prof. Pablo Abella (MCM): 10 de abril, 8, 15 y 22 de mayo
  • Art (Música – Cant gregorià).- Prof. Màrius Bernadó (UdL): 29 de maig i 5 de juny
 • Programa de l'assignatura

 

Cursos específics

MCEAP01 Iconografia cristiana oriental i occidental (2,5 ECTS)

 • Profs. Tamara Djermanòvic i Jordi Carcasó
 • Dijous, del 7 de febrer al 28 de març de 2018 – De 19.45 a 21.15 h
  (Prof. Tamara Djermanòvic del 7 al 28 de febrer i Prof. Jordi Carcasó del 7 al 28 de març)
 • Programa de l'assignatura

MCEAP02 Hagiografia antiga i medieval (2,5 ECTS)

MCEAP03 Religiositat i art en el Renaixement i el Barroc (5 ECTS)

 • Prof. Profs. Maria Garganté
 • Dimarts, del 5 de febrer al 4 de juny de 2019 – De 19.45 a 21.15 h

MCEAP04 La basílica de la Sagrada Família (2,5 ECTS)

 • Prof. Jordi Faulí
 • Dijous, del 4 d’abril al 6 de juny de 2019 – De 18.00 a 19.30 h

MCEAP05 Religiositat i art modern i contemporani (2,5 ECTS)

 

Seminari

MSEAP01 Art medieval i litúrgic (5 ECTS)

 • Prof. Francesca Espanyol
 • Dimarts, del 5 de febrer al 4 de juny de 2019 – De 18.00 a 19.30 h

MSEA002 Seminari sobre el monaquisme antic. Arqueologia i fonts escrites (5 ECTS)

 • Profs. Mateu Riera i Sergi Grau
 • Dijous, del 7 de febrer al 6 de juny de 2019 – De 19.45 a 21.15 h (M. Riera: 7, 14, 21, 28 febrer, 4, 11 abril, 2, 9 maig; S. Grau: 7, 14, 21, 28 març, 16, 23, 30 maig, 6 juny)
 • Programa de l'assignatura

 

  Descarrega el díptic informatiu