Programa Artium

Programa Artium

Què és aquest Programa?

L’equip docent de la Facultat Antoni Gaudí proposa assessorament i temes per a treballs de recerca de Batxillerat de cara al curs 2020/2021.

El Programa té els següents objectius:

  • Apropar als alumnes de batxillerat l’ambient universitari que trobaran en la següent etapa educativa.
  • Ampliar els vincles entre la recerca i l’educació universitària amb l’ensenyament que es du a terme als Instituts.
  • Oferir als docents de secundària la possibilitat de rebre assessorament en temàtiques específiques d’història, arqueologia i art, i així, també poder actualitzar els seus coneixements.

 

Places ofertes

La Facultat Antoni Gaudí oferirà, en aquesta primera edició, al voltant de vint places. Les places són limitades a una persona per tema proposat. De tota manera, la Facultat Antoni Gaudí podrà proposar altres temes afins al que s’ha triat, si aquest ja ha estat adjudicat, així com també podrà acceptar propostes temàtiques de l’alumne o del tutor.

En cas de més d’una sol·licitud per treball proposat, la Facultat Antoni Gaudí podrà decidir en funció de les sol·licituds de cada centre i de l’expedient acadèmic del sol·licitant.

 

Assessorament per part de la Facultat Antoni Gaudí

L’equip docent de la Facultat actua com a expert, i per tant, tindrà la funció d’orientar el treball i donar indicacions puntualment, però el tutor/a del centre de secundària serà l’encarregat de fer el seguiment del treball.

La orientació i indicacions es podran rebre a través de tres reunions o contactes amb l’alumne, una al començament del treball, una segona a la meitat del període, i una tercera abans de l’entrega final. L’alumne i el tutor del centre hauran d’anar de manera presencial a la reunió, o bé es podrà fer el contacte per correu electrònic. En ambdós casos, però, ha de ser-hi present el tutor del centre educatiu.

 

Els treballs proposats

El Programa treballarà amb sis professors de la Facultat Antoni Gaudí, especialistes en temàtiques concretes: història medieval, arqueologia, art barroc, art contemporani, Antoni Gaudi i llatí. D’entrada es proposaran alguns temes concrets, com ara “La cripta de la Colònia Güell: laboratori de proves de la Sagrada Família”,  “Heretgia i catarisme”, “Les creences dels últims romans a Catalunya”, “L’Art visigòtic a Catalunya” o “Les croades de l’Edat Mitjana”. Tot i així, animem als tutors a triar altres temes concrets a partir de les especialitats del professorat que hi participa per poder-los adaptar al territori o a les preferències dels alumnes.

 

Premis

Tots els alumnes participants d’aquest Projecte que ho vulguin podran entrar en el concurs dels millors treballs de recerca del Programa. Els premis es concretaran abans del mes de juny.

 

La Facultat Antoni Gaudí

La Facultat Antoni Gaudí d’Història, Arqueologia i Arts cristianes (Ateneu Universitari Sant Pacià) ofereix estudis especialitzats en la història, l'arqueologia i l'art de matriu cristiana únics a tot l'Estat. Amb cinc anys de vida, la Facultat ja ofereix un grau, quatre màsters, un programa de doctorat i altres tipus d'estudis, com diplomes o seminaris.

Actualment, gran part del patrimoni cultural del nostre entorn respon a un context eminentment de religió cristiana. De fet, fins a principis del segle XX, la majoria del patrimoni cultural és inseparable de la cultura cristiana. Davant d'aquest context, la Facultat Antoni Gaudí ofereix per primera vegada estudis per tal d'explicar i entendre aquest patrimoni de manera global, tant per la part tècnica com la simbòlica.

La Facultat Antoni Gaudí funciona diferent a la resta de facultats sobretot pel professorat docent. La Facultat té, per una banda, un cos de professors permanents experts en les grans línies dels estudis, i per l'altra, molts professors externs, és a dir, d'altres institucions. Aquest fet permet elaborar els estudis en dues fases: en primer lloc, pensar quines són les millors assignatures per cada titulació, i en segon lloc, buscar els millors especialistes en cadascuna d'elles per tal que ofereixin als alumnes el seus coneixements.

En definitiva, la Facultat Antoni Gaudi ha elaborat uns estudis pensant exclusivament en la formació de l'alumne en un àmbit nou d'especialització.

 

Més informació i contacte: Rosa Ribas o Montserrat Rovira a comunicacio@edusantpacia.cat o al telèfon 934 53 49 25.