Notícies

Traspàs del Papa emèrit Benet XVI

2 de gener de 2023 - General

Amb motiu del traspàs del Papa emèrit Benet XVI el nostre Ateneu Universitari Sant Pacià vol manifestar els seus sentiments d’acció de gràcies a Déu pel fet d’haver donat a l’Església aquest gran Papa.

El papa Benet serà recordat per la nostra institució acadèmica com un teòleg de volada i de profunda percepció del misteri cristià i de la necessitat de proposar-lo al món. Les seves aportacions en el camp de la teologia dogmàtica, particularment la cristologia i la litúrgia, així com la patrística i la relació entre teologia i filosofia, seran una llum que il·luminarà per molts anys la reflexió de les nostres Facultats eclesiàstiques.

Que el Déu de la Vida concedeixi al seu fill, el papa Benet, la visió de la Bellesa eterna i el goig perenne de la companyia dels sants.

Armand Puig i Tàrrech,
rector de l’Ateneu Universitari Sant Pacià

Barcelona, 31 de desembre de 2022