Notícies

Nomenats els càrrecs de l’Ateneu Universitari Sant Pacià

Barcelona, novembre de 2015 - General

El Gran Canceller, el cardenal Lluís Martínez Sistach, tria els Drs. Santiago Bueno i Ramon Corts com a vicerectors, i Sergi Gordo com a secretari general

 
Barcelona, novembre de 2015. Els bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense (CET), en la darrera reunió celebrada els dies 5 i 6 de novembre a Tiana, han escollit Mons. Jaume Pujol i Balcells, arquebisbe de Tarragona, com a Vicegran Canceller de l’Ateneu Universitari Sant Pacià, creat per la Santa Seu el passat 1 d’octubre. Aquesta institució universitària, dedicada exclusivament als estudis eclesiàstics i directament vinculada a l'Església de Barcelona i, a través d'ella, amb la resta de diòcesis que tenen la seu a Catalunya, integra tres facultats orientades, respectivament, a l'estudi de la teologia, de la filosofia i la humanística cristianes: la Facultat de Teologia de Catalunya, la Facultat de Filosofia de Catalunya i la Facultat Antoni Gaudí. L'Ateneu Universitari Sant Pacià queda configurat com una institució universitària que promou la docència i la recerca sobre les àrees centrals del pensament cristià.
 
D’altra banda, el cardenal Lluís Martínez Sistach, Gran Canceller de l’Ateneu Universitari Sant Pacià, va signar, el passat 2 de novembre, els nomenaments dels dos vicerectors i del secretari general d’aquesta institució acadèmica. Els dos vicerectors designats pel Gran Canceller són el Dr. Santiago Bueno Salinas, professor de Dret Canònic a la Facultat de Teologia de Catalunya, i el Dr. Ramon Corts Blay, professor d’Història de l’Església a la Facultat Antoni Gaudí, d’Història de l’Església, Arqueologia i Arts Cristianes. De la mateixa manera, el cardenal Lluís Martínez Sistach ha nomenat secretari general de l’Ateneu el Llic. Sergi Gordo Rodríguez, professor de Filosofia de la Religió a la Facultat de Filosofia de Catalunya. Els tres càrrecs són per a un període de tres anys. També ho és el de rector de l’Ateneu, que és el Dr. Armand Puig i Tàrrech, professor de Nou Testament a la Facultat de Teologia de Catalunya, nomenat el passat 1 d’octubre.
 
L’Ateneu Universitari Sant Pacià aixopluga, mitjançant la Facultat de Teologia, nou institucions més, que queden connectades estretament amb ell: l'Institut de Teologia Fonamental, l'Institut Superior de Litúrgia de Barcelona, el Centre d'Estudis Teològics de Mallorca i els Instituts Superiors de Ciències Religioses de Barcelona, Girona, Lleida, Mallorca, Tarragona i Vic. Totes elles han estat erigides per la Santa Seu, en depenen i es regeixen per la Constitució Apostòlica Sapientia Christiana (1980) i altres instruccions pontifícies, i segueixen les directrius acadèmiques de la Declaració de Bolonya -signada per la Santa Seu l'any 2003-. 
 
L'Ateneu permetrà, segons el Dr. Armand Puig, una coordinació més gran entre totes les institucions acadèmiques que comparteixen l'edifici del Seminari Conciliar de Barcelona, que aixopluga un centenar de professors i un miler de alumnes pertanyents a l'Ateneu. "L'Ateneu és un instrument formidable per a una presència consolidada d'Església, ja que es vol fer present en el món acadèmic, universitari i cultural de la Catalunya del present i del futur", assegura.
  
Òscar Bardají
Departament de Premsa de l’Ateneu Universitari Sant Pacià