Notícies

L'Escola de Llengües agafa un nou impuls i renova cursos i imatge

30 de juliol de 2020 - General

L'Escola de Llengües es posa al dia i agafa un nou impuls. A partir del curs 2020/2021, l’Escola de Llengües passa a anomenar-se Escola de Llengües Antigues (SLA: Schola Linguarum Antiquarum) i es transforma en una oferta general de l’AUSP per a totes les Facultats, Instituts i altres Institucions que agermana.

La SLA ofereix un aprenentatge complert de llatí, grec, i hebreu bíblic. Cadascuna de les tres llengües consta de sis nivells de 30 hores. Els dos primers nivells (A1-A2) es dediquen fonamentalment a l’estudi de la morfologia. El nivells següents (B1-B2) s’endinsen en la sintaxi. Els últims nivells (C1-C2) proporcionen eines per a l’estudi i la traducció de textos en llengua original.

La SLA també ofereix cursos introductoris d’altres llengües que poden resultar d’interès pels estudiants, com coptesiríacegipciarameu hebreu modern. L’oferta es vol anar ampliant igualment a l’estudi de llengües modernes.

 

"Quan accedim als documents originals dels grans moments del pensament humà ens fem més crítics amb el propi pensament"

A més d'apropar les llengües antigues als interessats, l'objectiu de la nova SLA també és crear «escola» de gent entusiasmada per les llengües, les que siguin. "Quan accedim als documents originals dels grans moments del pensament humà ens fem més crítics amb el propi pensament, més autèntics. Les llengües faciliten d’entrar en «l’altre» des de la manera concreta amb que «ell/ella» ha volgut expressar-se", ha dit Joan Ramon Marín, director de la SLA. En definitiva, ha dit, "l’oferta de la SLA col·labora en vehicular un pensament útil a la gent del nostre temps".

L'Escola de Llengües, fins ara sostinguda pel Departament de Sagrada Escriptura (FTC) i pel Seminari de l’Orient Cristià, s'ha reformulat per tal d'adaptar-se a l'escenari educatiu actual. Durant la última dècada, s'ha consolidat l’Ateneu Universitari Sant Pacià, tant a nivell nacional com internacional, i s'ha creat l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), que ha permès l’homologació europea de titulacions i en la qualificació per a l’aprenentatge permanent. Marín diu que aquest nou escenari educatiu els convida a "revisar, organitzar i coordinar, tan a nivell pedagògic com a nivell acadèmic, l’oferta de Llengües". 

La SLA està dirigida pel Dr. Joan Ramon Marín, fent equip amb el Dr. Marcos Aceituno com a Secretari. Els coordinadors de les llengües són el Dr. Armando Pego, pel llatí, el Dr. Sergi Grau, pel grec, i la Dra. Marisa Melero, per l’hebreu.

La oferta formativa està oberta a tothom que hi estigui interessat i ofereix diferents franges horàries per tal que arribi al màxim de persones possibles. Els detalls dels horaris es poden consultar en aquest enllaç