Notícies

Les universitats catòliques d'Europa, a favor del pacte educatiu global

2 de novembre de 2022 - General

Del dijous 20 al dissabte 22 d’octubre, l’Ateneu Universitari Sant Pacià va participar en l’assemblea general de la FUCE (Federació d’Universitats Catòliques d’Europa i del Líban). La trobada, per primera vegada, tingué lloc a Tirana (Albània). L'AUSP va estar representat pel Dr. Daniel Palau, professor de la FTC i director de la Càtedra de Teologia Pastoral, i la Dra. Begonya Palau, Secretaria General adjunta. 

En l’actualitat la FUCE consta de 60 centres universitaris associats, que amb una trajectòria ben notable des de l’any 2004, cada dos anys aproximadament, es reuneixen per tal de compartir inquietuds, recursos i seguir entenent el lloc del món universitari enmig de la complexitat d’aquest món, així com facilitar la creació d’un espai que permeti un major desenvolupament acadèmic i social, per tal de construir «un món més just, més humà a la llum de la raó i de la fe cristiana» (cf. Pla estratègic de la FIUC 2010-2013).

 

Accions educatives per reforçar les propostes de l'Evangeli

Enguany la trobada s’inaugurà amb les paraules del cardenal Vicenzo Zani sobre «El pacte educatiu global», i continuà amb les aportacions i testimonis d’altres membres de la FUCE, que van aprofundir sobre les qüestions contemporànies de més interès en el context europeu actual, a saber, l’existència i necessitat d’espais de diàleg interreligiós en el món universitari, el reconeixement de la presència de discursos contra-ideològics potenciats per governs i institucions hostils a la proposta humanista de l’Evangeli, la importància d’una veritable sensibilització a favor de la solidaritat i el diàleg entre les noves generacions, i la dramàtica situació política d’Ucraïna que ocupà un lloc molt preeminent en els debats posteriors.

Els debats posteriors consolidaven la importància de no defallir en la proposta convençuda d’aquelles accions educatives que fossin una aposta clara per reforçar les opcions nascudes del mateix Evangeli, i per tant, que afavorien la dignificació de la persona humana, alhora que s’acceptava amb humilitat que les presses en el món de l’educació no són la millor aliança ni pels que imparteixen un coneixement, ni pels que el reben. Ambdues actituds, convicció i paciència, venien a ser vertebradores dels diversos projectes i programes acadèmics que en l’actualitat esdevenen una petita, però significativa, llavor evangelitzadora.

 

Preocuapció per Ucraïna

La situació d’Ucraïna va ocupar la centralitat del debat. Aquest escenari del present, s’entenia no pas com quelcom llunyà, ans el contrari, veritablement problemàtic pel que fa al creixement i expansió d’ideologies permissives amb la violència. La guerra ha arribat a un cert grau de normalització i acceptació resignada en algunes zones distants al conflicte armat. És aleshores quan els reptes d’una educació per la pau, pel perdó i la reconciliació apareixen com tristament distants, llunyanes i gairebé inassolibles. S’apel·lava, per això, a la bona pràctica del treball en xarxa per combatre amb fermesa qualsevol indici favorable a la cultura de l’abús i de violència, sense deixar de banda la importància del suport econòmic per poder mantenir programes educatius en favor de la pau, especialment entre els joves més fràgils.

Una societat lliure i educada no és un luxe, sinó una veritable necessitat personal i social. L’experiència educativa, sempre complexa i apassionant, no és pas un projecte inassolible o prometeic. Les universitats catòliques segueixen fent una elecció concreta i decidida a favor de la pau, sense que aquesta anul·li la diversitat cultural, i promouen en tot moment l’enfortiment de la intel·ligència, la consciència i la llibertat de les noves generacions, una opció inexcusable per aquest «Pacte educatiu global» que el papa Francesc ha impulsat recentment.

 

Text: Dr. Daniel Palau