Notícies

L'Ateneu Universitari Sant Pacià inicia una etapa de consolidació amb veu pròpia universitària

7 d'octubre de 2022 - General

L'Ateneu Universitari Sant Pacià (AUSP) ha iniciat oficialment el curs 2022-2023  en un acte presidit pel Gran Canceller de l'AUSP, el cardenal Joan Josep Omella. La inauguració de curs s'ha dut a terme en dos temps: el primer, la celebració de l'Eucaristia, presidida pel cardenal Omella i amb l'assistència de la comunitat universitària, molta d'ella concelebrant. En acabar, s'ha celebrat l'acte acadèmic, en què la Dra. Begonya Palau, secretària general adjunta, ha exposat la memòria del curs passat en nom del secretari general, Dr. Miquel Ramon Fuentes.

La lliçó inaugural del curs 2022-2023 ha anat a càrrec del Dr. Ricardo Mejía, professor de la Facultat de Filosofia de Catalunya (AUSP), amb el títol “Límits i abastaments de la intel·ligència artificial en el diàleg filosòfic i teològic contemporani". El Dr. Mejía ha parlat del lloc que ocupa la Intel·ligència Artificial (IA) en la filosofia i la teologia contemporànies, i ha volgut "establir un diàleg amb vocació de fecunditat en un moment històric dominat pels avenços en programes i artefactes amb els quals es vol emular la intel·ligència humana i aconseguir una vida més digna”.

També ha parlat de quin paper ha de jugar l'Església, en aquesta revolució tecnològica de la societat:

 

La consolidació de l'Ateneu Universitari Sant Pacià

Aquest és el vuitè curs d'existència de l'AUSP, un any de consolidació en el qual referma el seu projecte eclesial i educatiu amb una estructura docent que el converteix en una realitat universitària amb veu pròpia en el context de les dotze universitats catalanes. L'AUSP, que no és de naturalesa civil, ni pública ni privada, pertany a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), i els seus títols acadèmics són conferits pel Sant Pare i reben alhora el reconeixement civil de l'Estat espanyol.

Les divuit entitats acadèmiques confereixen cinc títols de Baccalaureatus o grau -en teologia, en filosofia, en història, arqueologia i arts cristianes, en litúrgia i en ciències religioses-, sis títols de Licenciatus o màster -en teologia (especialitats de Sagrada Escriptura, Moral i Sistemàtica), en filosofia, en història, arqueologia i arts cristianes (especialitats en Arqueologia i Arts, Béns Culturals i Patrimoni i Història de l’Església), en patrimoni musical litúrgic, en litúrgia i en ciències religioses- i quatre títols de doctorat -en teologia, en filosofia, en història, arqueologia i arts cristianes i en litúrgia-. A més, l'AUSP ofereix tres diplomes, que ja han presentat a la Santa Seu per a la seva aprovació: en bíblia -depenent de la Facultat de Teologia-, en música sacra -depenent de la Facultat Antoni Gaudí- i en acompanyament del procés de la malaltia -depenent de la Facultat de Filosofia-.

L'Institut de Litúrgia ad instar Facultatis ha rebut l'aprovació del pla d'estudis corresponent al Baccalaureatus o Grau i, d'aquesta manera, queden completats els tres cicles d'aquesta institució, erigida l'11 de juny de 2020; per tant, en dos anys ha pogut elaborar i presentar a Roma una titulació necessària per a tancar l'estructura acadèmica dels estudis de Litúrgia. Cal dir que l'Institut s'afegeix al Pontifici Institut Litúrgic de Sant Anselm de Roma com a segona institució del món que compta amb un Grau en Litúrgia; concretament, a Barcelona es presta un servei constant a les esglésies de la resta del món, sobretot i en especial a les d'Amèrica Llatina i d'Àfrica.

Inauguració oficial curs 22/23 Ateneu Universitari Sant Pacià

Un altre fet destacat d'aquest curs 2022-2023 és la recuperació del caràcter eclesiàstic de la Facultat de Filosofia, que des de 1991 tenia també naturalesa civil amb la seva integració a la universitat privada d'inspiració cristiana URL. A mitjan del curs passat, la dimensió civil s'ha convertit en la Facultat de Filosofia La Salle, mentre que l'eclesiàstica ha continuat dins l'AUSP.

“Les conseqüències d'aquest canvi són: d'una banda, ara serà possible realitzar entre les facultats de teologia i filosofia a l'AUSP, i, d'una altra, la facultat eclesiàstica de filosofia camina naturalment per les sendes d'allò que es pot anomenar la filosofia cristiana", ha explicat el Dr. Armand Puig, rector de l’AUSP.

"Les facultats de teologia i filosofia de l'AUSP constitueixen el nucli de pensament i l'eix dels estudis que s'hi realitzen, al costat de l'art i la litúrgia, que són l'expressió del Déu que crea i és lloat", ha afegit el Dr. Puig, que ha recordat també durant l’acte d’inauguració de curs que l’AUSP “passa pel treball de recerca i innovació que queda plasmat en la publicació de llibres i revistes".

 

Dues iniciatives d'especial rellevància aquest curs 2022-2023

El rector de l’AUSP també ha avançat la celebració de dues iniciatives d'especial rellevància aquest curs 2022-2023: El 16 de novembres serà conferit el doctorat ad honorem al Cardenal Giuseppe Versaldi, que ha ocupat fins fa pocs dies el càrrec de Prefecte del Dicasteri per a l'Educació Catòlica, atesos els seus nombrosos mèrits i l'impuls donat a l'AUSP signant-ne l'erecció (2015) i signant el decret de constitució de l'Institut de Litúrgia ad instar Facultatis (2020).

D'altra banda, els dies 14 i 15 de febrer, l'AUSP celebrarà un congrés titulat "L'Església és tota ella sinodal. Les experiències de sinodalitat a Europa. Vers el Sínode de 2023", amb la participació de deu bisbes de diversos països, que permetran conèixer de prop la fase continental de l'esdeveniment sinodal que tindrà lloc a Roma l'octubre de 2023.

 

Alumnes matriculats a l’AUSP

Pel que fa a l'alumnat, sense contar els instituts superiors vinculats a la FTC, el total de matriculats en els diferents cursos presencials de la Facultat de Teologia de Catalunya el curs 2021-2022 ha estat de 240; a la Facultat de Filosofia de Catalunya n'hi ha hagut 138; en el quinquenni institucional filosofico-teològica hi ha hagut un total de 106 alumnes; a la Facultat d'Història, Arqueologia i Arts Cristianes Antoni Gaudí es van matricular 133 alumnes; i, finalment, a l'Institut de Litúrgia ad instar Facultatis hi ha hagut 36 alumnes.

 

Pots recuperar l'Acte acadèmic a l'enllaç següent: