Notícies

La VII Reunió d'Arqueologia Hispànica ha comptat amb nombrosos investigadors de la Facultat

28 de novembre de 2018 - General

"El cristianisme en l’Antiguitat Tardana. Noves perspectives” ha estat el tema de la VII Reunió d’Arqueologia Cristiana Hispànica, que alhora és el IV Congrés Internacional d’Arqueologia i Món Antic Tarraco Biennal. Investigadors d’arreu d’Europa hi han presentat les darreres troballes arqueològiques sobre els primers segles del cristianisme. L’objectiu ha estat fer un estat de la qüestió i actualitzar els estudis i treballs desenvolupats durant els darrers quinze anys sobre la l’arqueologia hispànica paleocristiana entre el segle III i segle VIII.

L’Ateneu Universitari Sant Pacià ha estat representat per primera vegada al comitè científic amb la professora de la Facultat Antoni Gaudí d'Història, Arqueologia i Arts, Julia Beltrán de Heredia, i ha estat integrat, entre altres, per membres de la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica o el Museu Bíblic de Tarragona.

La Facultat Antoni Gaudí també hi ha estat present amb altres investigadors: la Dra. Julia Beltrán de Heredia també ha intervingut al congrés amb la comunicació "Arrianos y católicos, nuevas perspectivas en la investigación arqueológica"; el Dr. Albert Viciano, ha presentat "La presencia del arrianismo en la Hispania romana y visigoda (siglos IV a VI) a partir de los textos literarios: el caso de Barcino"; la Prof. Gemma Garcia Llinares, també membre de l'ICAC, ha presentat conjuntament amb Antonio Moro (Museu de Terrassa) i Francesc Tuset (UB), "Funció i distribució dels  espais a la Seu Episcopal d’Ègara. Segles IV-VII"; el Dr. Julio M. Román Punzón (UdGr) amb José Ildefonso Ruiz Cecilia (Conjunto Arqueológico de Carmona, Andalusia), han exposat "Placas decoradas  tardoantiguas con motivos cristianos de la Bética. Consideraciones a partir de hallazgos estratificados"; el Dr. Mateu Riera, també en col·laboració amb Miguel Ángel Cau (ICREA-UB) i Magdalena Salas (Museu d’Història de Manacor), "Noves dades sobre la cronologia dels baptisteris i del sector sud de Son Peretó (Mallorca)"; i la Dra. Cristina Godoy, amb Andreu Muñoz (Museu Bíblic de Tarragona), "Una propuesta de interpretación funcional litúrgica de la basílica del anfiteatro de Tarragona en el contexto de los esquemas hispánicos".

El IV Congrés Internacional d’Arqueologia i Món Antic Tarraco Biennal/ VII Reunió d’Arqueologia Cristiana Hispànica s’ha celebrat del 21 al 24 de novembre a Tarragona. Després de la clausura, l'Associació Cultural Sant Fructuós ha ofert una representació de "La muñeca de marfil. Historia de un enterramiento" a la Necròpolis Paleocristiana de Tarragona.

Consulta el programa

 

VII Reunió d’Arqueologia Cristiana Hispànica