Notícies

La professora Julia Beltrán de Heredia ha llegit la seva tesi doctoral sobre la Basílica dels Sants Just i Pastor

06 novembre - General

Julia Beltrán de Heredia, professora de la Facultat Antoni Gaudí i conservadora en cap del MUHBA, ha dedicat la seva tesi a la basílica de Sant Just i Pastor de Barcelona en els períodes de la ciutat tardoantiga i altmedieval, així com el seu precedent en època romana. Beltran ha rebut la codirecció durant la seva investigació de la Dra. Isabel Rodà (UAB) i del Dr. Francisco Beltran (UZ).

La lectura de la tesi ha tingut lloc el passat 2 de novembre a la Universidad de Zaragoza (UZ), avaluada pel tribunal format pel Dr. Francisco Marco (UZ), el Armand Puig (A U. Sant Pacià) i el Dr. Charles Bonnet (Universitat de Ginebra, Suissa), que han atorgat al treball una qualificació de Cum laude amb menció d’excel·lència.

La tesi de Julia Beltrán de Heredia es titula “La Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor de Barcelona en el marco de la ciudad tardoantigua y altomedieval (siglos V al XIII) y su precedente romano (siglo I)”.