Notícies

La III Jornada de Basíliques Històriques de Barcelona s’ha dedicat al Convent de Santa Caterina

27 de novembre de 2018 - General

“El Convent i l’Església de Santa Caterina. Un patrimoni enderrocat” ha estat el títol de la III Jornada de Basíliques Històriques de Barcelona. Aquesta jornada s’ha centrat doncs en un patrimoni que, en gran part, va quedar destruït, però que en una altra part, va quedar dispersat en diferents institucions. Així, tot i que de les restes dels edificis només se’n conservin part dels fonaments, sí que s’han pogut localitzar, entre altres, unes cadires del cor conservades a la Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor, o el sepulcre de Sant Ramon de Penyafort, actualment a la Catedral de Barcelona.

La III Jornada de Basíliques Històriques ha durat dos dies i s’ha celebrat a la Facultat Antoni Gaudí. Durant el primer dia al matí, 15 de novembre, s’han presentat les comunicacions següents: “El convent i l’església de Santa Caterina a partir de les fonts arqueològiques (segles X-XIV), per part de Jordi Aguelo i Josefa Huertas; “L’arquitectura dominica a la Corona d’Aragó”, de la Dra. Veronica Jiménez; “Ramon de Penyafort i l’antic Convent de Santa Caterina”, del Dr. Sergi Grau Torras; i “La dispersió dels materials del Convent de Santa Caterina en el context de la desamortització”, del Dr. Jordi Casanovas. La tarda s’ha dedicar a enterraments i capelles funeràries amb la Dra. Rosa Terés, que ha presentat “Enterraments privilegiats a Santa Caterina. Memòria de l’art funerari perdut”, i el Dr. Ramon Dilla, que ha explicat “Les capelles funeràries de Ramon de Penyafort entre el Convent de Santa Caterina i la Catedral de Barcelona”.

III Jornada Basíliques Històriques

El segon dia, 16 de novembre, ha transcorregut amb comunicacions durant el matí i una visita per diferents espais relacionats amb Santa Caterina a la tarda. La jornada ha començat amb la Dra. Francesca Español i la seva presentació de “Santa Caterina en el context de l’arquitectura mendicant barcelonina” i la Dra. Sílvia Canalda i “El cadirat del Convent de Santa Caterina a la Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor de Barcelona”. Després de la pausa, Jordi Aguelo i Josefa Huertas han fet una segona comunicació al congrés presentant “La cripta funerària del segle XVIII del Convent de Santa Caterina”, i per últim, la doctoranda Marina Ruiz ha parlat del fons de la biblioteca de Santa Caterina que es conserva a la UB a “La biblioteca del Convent de Santa Caterina Verge i Màrtir sota el mecenatge de fra Tomàs Ripoll: 1699-1746”. En finalitzar aquestes comunicacions s’ha fet un debat final amb la presència de Fr. Alejandro López Ribao OP.

El congrés s’ha clos amb la visita dels assistents i ponents a tres espais patrimonials de Barcelona. En primer lloc, s’han visitat les restes arqueològiques que es conserven al Mercat de Santa Caterina, l’edifici que ocupa actualment l’emplaçament de l’antic convent. En segon lloc, s’ha visitat la tomba de Ramon de Penyafort a la Catedral de Barcelona, i per últim, s’ha pogut veure el cadirat de la basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor.

Objectiu complert
   
El Convent de Santa Caterina de Barcelona va ser enderrocat a l’any 1836 com a conseqüència de la desamortització. Les excavacions arqueològiques dutes a terme a l’antic solar del convent entre els anys 1999-2004 van aportar dades de gran interès i algunes sorpreses.

L’objectiu del congrés ha estat identificar i explicar el patrimoni de Santa Caterina, tant el perdut com el conservat, la contextualització del convent en l’arquitectura dominica de la Corona d’Aragó i la relació de Santa Caterina amb la figura cabdal de Ramon de Penyafort.

Dos dies de retransmissió en directe
Les comunicacions s’han pogut veure en streaming per internet durant els dos dies, i també han quedat a disposició de tothom, en obert, a Internet.

Dia 15 (matí)

 

Dia 15 (tarda)

 

Dia 16 (primera part del matí)

 

 

Dia 16 (segona part del matí)