Notícies

La Facultat Antoni Gaudí presenta un curs d'estiu pràctic d'arqueologia cristiana, a la Basílica de Son Peretó de Manacor

Estiu 2017 - General

La Facultat Antoni Gaudí oferirà un curs d'estiu a Mallorca per aprofundir en l'arqueologia cristiana. Amb aquest curs s'aproparà als participans a la metodologia bàsica d'excavació i del registre arqueològic, així com als materials mobles més característics dels segles IV a VIII dC de la Mediterrània occidental. També es tractaran els edificis religiosos, la vida i la mort, l'economia i les activitats domèstiques i productives de la comunitat cristiana que va habitar el territori de Son Peretó.

Calendari:

- Primer torn: del 22 al 27 d'agost
- Segon torn: del 27 d'agost al 3 de setembre
- Tercer torn: del 3 al 10 de setembre

Per poder participar a un dels cursos s'ha d'enviar un correu electrònic, abans del 10 de juliol, a mriera@facultatantonigaudi.cat, ajuntant un curriculum vitae i indicant quin dels torns s'assistirà.

El curs està destinat a estudiants universitaris o llicenciats en arqueologia, història, història de l'art o àrees de coneixement relacionades. A més, l'assistència a un dels cursos més la realització d'un teball final, equivalen a 5ECTS d'un Seminari de Màster.