Notícies

La Facultat Antoni Gaudí participa al comitè científic de la VII Reunió d’arqueologia cristiana hispànica

26 d'octubre de 2018 - General

“El cristianisme en l’Antiguitat Tardana. Noves perspectives” serà el tema del 4t Congrés Internacional d’Arqueologia i Món Antic Tarraco Biennal. El congrés serà alhora la 7a Reunió d’Arqueologia Cristiana Hispànica, que per primer cop se celebra a Tarragona. Investigadors d’arreu d’Europa hi presentaran les darreres troballes arqueològiques sobre els primers segles del cristianisme. L’objectiu és fer un estat de la qüestió i actualitzar els estudis i treballs desenvolupats durant la darrera dècada sobre la l’arqueologia hispànica paleocristiana entre el segle III i inicis del segle VIII.

El comitè científic tindrà la representació per primera vegada de l'Ateneu Universitari Sant Pacià amb la professora de la Facultat Antoni Gaudí d'Història, Arqueologia i Art, Julia Beltrán de Heredia, i estarà compost, entre altres, per membres de la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica o el Museu Bíblic.

A més de la Dra. Julia Beltrán de Heredia, la Facultat Antoni Gaudí hi serà present amb altres investigadors. El Dr. Albert Viciano, cap d'estudis de la Facultat Antoni Gaudí, presentarà "La presencia del arrianismo en la Hispania romana y visigoda (siglos IV a VI) a partir de los textos literarios: el caso de Barcino", la Pr. Gemma Garcia Llinares, també membre de l'ICAC, presentarà conjuntament amb dos investigadors més "Funció i distribució dels  espais a la Seu Episcopal d’Ègara. Segles IV-VII",el Dr. Mateu Riera, també en col·laboració, "Noves dades sobre la cronologia dels baptisteris i del sector sud de Son Peretó (Mallorca)", i la Dra. Cristina Godoy, amb Andreu Muñoz (Museu Bíblic de Tarragona), "Una propuesta de interpretación funcional litúrgica de la basílica del anfi teatro de Tarragona en el contexto de los esquemas hispánicos". La Dra. Julia Beltrán de Heredia també intervindrà al congrés amb la comunicació "Arrianos y católicos, nuevas perspectivas en la investigación arqueológica".

El congrés 4t Congrés Internacional d’Arqueologia i Món Antic Tarraco Biennal/ 7a Reunió d’Arqueologia Cristiana Hispànica se celebrarà del 21 al 24 de novembre a Tarragona. Les inscripcions estaran obertes fins el 14 de novembre.

Programa del congrés

Més informació: www.tarracobiennal.com