Notícies

Es presenta el Centre d'Estudis Antoni Gaudí a la Sagrada Família

8 de setembre de 2020 - General

La Facultat Antoni Gaudí (AUSP) i la Fundació del Temple Expiatori de la Basílica de la Sagrada Família han acordat crear el Centre Internacional d’Estudis Avançats “Antoni Gaudí i els seus col·laboradors” (Centre d’Estudis Antoni Gaudí), que pretén donar la màxima difusió a l’obra gaudiniana.

La finalitat principal d’aquest Centre serà la recerca i la divulgació, a nivell científic, de la persona i l’obra d’Antoni Gaudí i dels seus col·laboradors, les quals seran complementades per l’organització de congressos, simposis i cursos referents a Gaudí i als qui van col·laborar amb ell. 

La ubicació del Centre serà als espais museístics de la Basílica de la Sagrada Família i comptarà amb locals habilitats degudament per al treball dels investigadors i per a les sessions acadèmiques que s’hi hagin de dur a terme; també hi haurà una biblioteca –que recopilarà llibres i articles relacionats amb Gaudí i els seus col·laboradors-, una hemeroteca –amb diaris, revistes i opuscles-, una fonoteca, i un arxiu fotogràfic i d’il·lustracions. Cal tenir en compte que l’aplec de tots aquests materials és estrictament necessària, vista l’actual dispersió de documents diversos relatius a Gaudí i als col·laboradors seus, la qual cosa dificulta greument el treball dels investigadors.

Un element fonamental del Centre serà la creació d’un banc de dades on-line, obert als estudiosos i investigadors, que inclourà tota la documentació existent sobre l’arquitecte i els seus col·laboradors, tant escrita -documents, epistolari, plànols, dibuixos- com plàstica -maquetes, models, materials i objectes d’altres tipus-.

 

Una recerca global: simbòlica, arquitectònica i de context

Les línies de recerca del Centre inclouran la simbòlica present en Gaudí -extreta de la teologia, la Bíblia, la litúrgia, la natura, la història, les tradicions populars, les devocions populars, el teatre, la música, les mitologies grega i romana-, l’arquitectura en el seu sentit més ampli -disseny i geometria de les edificacions, estudis de so i de llum, ús dels materials emprats en les construccions, organització del treball, comparacions amb altres exponents de la història de l’arquitectura-, els contextos en què es mou Gaudí -religiós, estètic, geogràfic, polític, econòmic, social, ideològic- i la innovació que caracteritza tota l’obra gaudiniana.

La direcció acadèmica del Centre anirà a càrrec de la Facultat Antoni Gaudí d’Història, Arqueologia i Arts Cristianes (AUSP). Es crearà un Consell Assessor format per personalitats reconegudes i expertes en l’obra de Gaudí i els seus col·laboradors. El Centre neix amb l'aprovació i l'encoratjament de la Congregació per a l'Educació Catòlica de la Santa Seu.

Paral·lelament, el Centre es proposa obrir una línia de publicacions científiques que recullin i divulguin les recerques pròpies i foranes, que contribueixin de manera decisiva a l’estudi a la comprensió de la persona i l’obra d’Antoni Gaudí i de les aportacions dels seus col·laboradors.