Notícies

Els alumnes la Gaudí rebran beques per anar a un curs d’arqueologia al PIAC, a Roma

15 de gener de 2019 - General

Les relacions entre la Facultat Antoni Gaudí i el Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana (PIAC) cada dia són més estretes. Durant aquest segon semestre, alumnes de la Facultat es desplaçaran a Roma per assistir a un curs del PIAC especialitzat en objectes domèstics de l’època tardoantiga i altmedieval: Instrumentum Domesticum della Tarda Antichità e dell’Alto Medioevo.

El conveni signat entre les dues institucions facilita a la Facultat poder disposar de places en les excavacions i cursos organitzats pel PIAC. Aquests acords també permeten als alumnes disposar de Beques (d’estudis i d’allotjament), tant del PIAC com de la Facultat per facilitar-los poder gaudir d’aquestes oportunitats.

És la primera vegada que els alumnes de la Facultat Antoni Gaudí gaudeixen d’aquestes condicions en un curs de formació del PIAC. Aquesta formació, a més, serà reconeguda amb 3 crèdits ECTS després de passar un examen d’assoliment dels continguts.

Consulta el programa del curs.