Notícies

El professor Dr. Mateu Riera, coordinador del seminari “Water and Culture on Islands. Looking at the Balearic Islands, the Mediterranean, and Beyond”

4-6 de maig de 2023 - General

Congrès organitzat per la Dr. Laura Dierksmeier, la Dra. Sophie Hüglin i el Dr. Frerich Schön del Collaborative Research Center SFB 1070 Resource Cultures de la Universitat de Tübingen, juntament amb el Dr. Mateu Riera de la Universitat Autònoma de Barcelona i professor de la Facultat Antoni Gaudí de l’Ateneu Universitari Sant Pacià, i en col·laboració amb la professora Dra. Maria Gràcia Salvà, directora del Museu de Mallorca, i Maria Francesca Lopez Cortés, directora del Parc Natural de Cabrera. Entre els participants també hi haurà membres de la Xarxa d'Estudis de les Illes DFG: Aproximacions interdisciplinàries a les interaccions, els entorns i les percepcions de les illes, (número de projecte 452312841). La Càtedra UNESCO per a la Sostenibilitat, el professor Jordi Morató, i el geògraf de l'illa Dr. Christian Depraetere de l'Institut de Recerca per al Desenvolupament (IRD) faran les adreces d'obertura.

El primer dia està dedicat a les Illes Balears i inclourà discursos sobre molins de vent utilitzats per bombear aigua, cerimònies de rogació d'aigua i arquitectura per a la recol·lecció de pluja, entre els que cal destacar la presentació del Dr. Mateu Riera “La gestió de l’aigua als assentaments monàstics de Cabrera (segles V-VIII)”. El segon dia començarà destacant les tecnologies de l'aigua implementades a les Illes Balears durant el domini musulmà entre els segles VIII i XII; aquestes perspectives s'ampliaran després per incloure la Mediterrània i especialment el paper dels monestirs. Dissabte, l'últim dia, una excursió dirigida pel professor Dr. Mateu Riera portarà el grup a Cabrera, una petita illa al sud de Mallorca, per estudiar les restes arqueològiques d'un dels primers monestirs de la Mediterrània amb evidència d'infraestructures hidràuliques medievals i modernes primerenques.

© Imatge: Soophie Hüglin / Museu de Mallorca, Secció Etnogràfica de Muro