Notícies

El llibre “La vida canonical al Bisbat de Vic (886-1230). L’aplicació de la reforma gregoriana a partir de l’estudi prosopogràfic”, presentat a l’espai de l’Escrivania de la Catedral de Vic

21 d’abril de 2023 - General

El passat divendres 21 d'abril es va presentar el llibre "La vida canonical al Bisbat de Vic(886-1230). L’aplicació de la reforma gregoriana a partir de l’estudi prosopogràfic" (col·lecció Studia Historica Tarraconensia de la Facultat Antoni Gaudí, Sant Pacià Books)" a l'espai de l'Escrivania de la catedral de Vic, en un acte coorganitzat per l’AUSP, l'ISCRVic i el Capítol Catedral de Vic.

L'autor, Josep M. Masnou i Pratdesaba, prevere del bisbat de Vic i professor d'Història de l'Església a l'Institut Superior de Ciències Religioses de Vic, ha fet un estudi exhaustiu sobre tots els canonges documentats de la catedral de Vic des de l'any 886 fins l'any 1230. El llibre, publicat per Sant Pacià Boks, analitza l'evolució de la vida dels canonges i els canvis que es van produir en el funcionament de la catedral amb l'aplicació de la reforma gregoriana a finals del segle XI. També destaca la relació entre la canònica de Vic i la de Sant Pere d'Àger i la presència del destacat escolàstic Rainier en aquesta comunitat.

L’acte ha comptat amb les intervencions de Joan Torra i Bitlloch, degà de la Facultat de Teologia de Catalunya (Ateneu Universitari Sant Pacià – AUSP-) i professor de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Vic -ISCRVic-; Ramon Ordeig i Mata (Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic); Martí Aurell i Cardona, del Centre d’Études Supérieures de Civilisation Médiévale de la Universitat de Poitiers i també del mateix autor del llibre, Josep M. Masnou i Pratdesaba..