Notícies

El Dr. Joan Planellas, Degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, nomenat arquebisbe metropolità de Tarragona

6 de maig de 2019 - General

El proppassat dissabte 4 de maig el Sant Pare Francesc va nomenar Arquebisbe metropolità de Tarragona el Dr. Joan Planellas i Barnossell, Degà de la Facultat de Teologia de Catalunya pertanyent a Ateneu Universitari Sant Pacià. És un goig extraordinari poder comunicar aquesta notícia que honora la nostra institució.

El Dr. Joan Planellas va néixer el 7 de novembre de 1955 i va ser ordenat prevere del Bisbat de Girona l’any 1982. Va exercir diversos ministeris pastorals en parròquies gironines i posteriorment va ser nomenat rector del Seminari Diocesà de Girona, diòcesi on també va dirigir l’Institut Superior de Ciències Religioses. L’any 2010 va ser nomenat Vicedegà de la Facultat de Teologia de Catalunya i posteriorment, Degà (2015). Durant la seva docència ha impartit el Tractat de Déu U i Tri i la matèria d’Esclesiologia.

El nou Arquebisbe va obtenir el grau de Doctor en Teologia a la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma amb una tesi sobre eclesiologia (2004). Remarquem entre les seves publicacions La maternitat de l’Església. Algunes reflexions per a la recuperació d’aquest concepte a l’Església d’avui, Girona: ISCR 2000; La recepción del Vaticano II en los manuales de eclesiología españoles, Roma: PUG 2004 (tesi doctoral); Bisbes, preveres i diaques. Els ministeris ordenats, Barcelona: CPL 2005; «La Trinitat i el seu amorós designi creador», en Emili Marlès (ed.), Trinitat, univers, persona. Ciència i teologia en diàleg (Col·lectània Sant Pacià, 103), Barcelona: FTC 2013, 17-47 (amb traducció castellana); L’Església dels pobres en el Concili Vaticà II, Barcelona: FTC 2013 (amb traducció castellana i italiana); Un comentari al Credo, Barcelona: CPL 2014 (amb traducció castellana); «Quin nom per a l’Església? El debat postconciliar», a RCatT 40/2 (2015) 373-424.2; «Les lliçons de les reformes eclesials. Veritable i falsa reforma», a RCatT 42/2 (2017) 375-425.

Les autoritats acadèmiques, el cos de professors, l’alumnat i el personal no docent del nostre Ateneu es congratulen del nomenament del Dr. Joan Planellas, un teòleg de relleu tant pel que fa al seu pensament com pel que fa al rigor i el mestratge desplegat en els seus escrits i en la seva docència. El seu nomenament és un do pera l’Església de Tarragona i també per a les altres Esglésies diocesanes de Catalunya.

Tot seguit, us enllacem la salutació que va adreçar als seus nous diocesans el dia 4 de maig.