Notícies

El Dr. Armand Puig, rector de l'AUSP, destaca el reconeixement de la Generalitat al Grau d'Història, Arqueologia i Arts Cristianes

26 de setembre de 2018 - General

L'acte d'inauguració del curs 2018/2019 de l'Ateneu Universitari Sant Pacià s'ha celebrat a l'Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona i ha estat presidit pel cardenal de Barcelona, Joan Josep Omella, Gran Canceller de l'AUSP, amb la presència de tots els bisbes de les diòcesis catalanes.

El rector de l’Ateneu Universitari Sant Pacià (AUSP), Dr. Armand Puig, ha subratllat durant l'acte les diverses iniciatives acadèmiques que han anat emergint en els tres anys d'existència de l'Ateneu. Concretament, ha fet referència a la pròxima constitució del "Centre Internacional d'Estudis Avançats Antoni Gaudí i els seus col·laboradors" i a tres càtedres: la Càtedra de Teologia Pastoral "Arquebisbe Josep Pont i Gol", constituïda el 2016, i dues càtedres que es troben en fase de constitució: la Càtedra de Ciència i Fe, i la Càtedra de Pensament i Acció Social de l'Església.

D'altra banda, en aquests tres anys s'ha accentuat la vessant dels estudis musicals superiors: s'ha formalitzat un Màster en Patrimoni Musical Litúrgic, dirigit pel Dr. Jordi-Agustí Piqué -en conveni amb la UB i amb la col·laboració de l'ESMUC-, i un Diploma en Música Sacra, responsabilitat del Dr. David Abadías –degà de la Facultat Antoni Gaudí-, orientat a la formació dels responsables del cant i la música litúrgica de les parròquies i comunitats.

Pel que fa a la Facultat Antoni Gaudí, el rector de l'AUSP ha subratllat que el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha reconegut el Grau en Història, Arqueologia i Arts Cristianes com a via d'accés al cos de professors de Secundària en Geografia i Història i al cos de professors en arts plàstiques i disseny (Conservació i restauració de materials arqueològics, Història de l'art), cosa que suposa que a partir d'ara els alumnes d'aquesta titulació tenen una àmplia sortida professional. El Dr. Puig ha destacat també que aquesta facultat és un instrument que permet dotar a les diòcesis catalanes d'experts en patrimoni material i documental que garanteixin el futur d'aquest patrimoni amb uns coneixements adequats d'art, arqueologia, teologia i filosofia, i amb una titulació que té un ple reconeixement públic. I, finalment, ha dit que la Facultat està enllestint l'especialització en Història de l'Església, amb una doble vessant: estudis generals i estudis sobre Amèrica Llatina.

 

Lliçó inaugural del Dr. Xavier Morlans, professor de la Facultat de Teologia de Catalunya

El Dr. Xavier Morlans, professor de la Facultat de Teologia de Catalunya (FTC), ha impartit la lliçó inaugural del curs, que porta per títol Escletxes en el jo impermeable a Déu. La proposta cristiana en un món secular. El Dr. Morlans ha explicat que "un procés de secularització que venia de lluny i que s'ha intensificat amb els canvis accelerats de l'últim terç del segle passat i dels primers lustres del segle XXI ha fet que aquesta suposada capacitat de la persona per a rebre amb bona predisposició la revelació del Déu cristià s'hagi vist com ennuvolada".

Recupera tot l'acte: