Notícies

El Dr. Armand Puig i Tàrrech, nou president de l’AVEPRO, l’Agència de Verificació i Promoció de la Qualitat de l’ensenyament en les Universitats i Facultats eclesiàstiques

5 de juny de 2023 - General

El Papa Francesc el fa responsable de promoure i desenvolupar una cultura de la qualitat dins de les institucions acadèmiques directament dependents de la Santa Seu i assegurar-les uns criteris de qualitat vàlids internacionalment.

Barcelona, 5 de juny 2023. El Dr. Armand Puig i Tàrrech ha estat nomenat pel Papa Francesc president de l’AVEPRO, l’Agència de Verificació i Promoció de la Qualitat de l’ensenyament en les Universitats i Facultats eclesiàstiques, que comporta la exercir a Roma la responsabilitat de coordinar tots els esforços que es facin en favor d’una qualitat dels centres i ensenyaments a les universitats i facultats eclesiàstiques d’arreu del mon. Aquest nomenament implica que cessa com a rector de l’Ateneu Universitari Sant Pacià (AUSP) i, per tant, en espera del procés d’elecció del nou, el Consell de l’AUSP triarà un prorector, el nom del qual es farà públic en els propers dies.

L'Agència per a l'Avaluació i la Promoció de la Qualitat de les Universitats i Facultats Eclesiàstiques (AVEPRO), creada pel Papa Benet XVI el 19 de setembre de 2007, és una institució vinculada a la Santa Seu. La tasca de l'Agència és promoure i desenvolupar una cultura de la qualitat dins de les institucions acadèmiques directament dependents de la Santa Seu i assegurar-les uns criteris de qualitat vàlids internacionalment. L'activitat d'AVEPRO està regulada per la Constitució Apostòlica Veritatis Gaudium i s'ajusta a les normes i directrius europees, així com a altres acords internacionals relatius a les normes i procediments d'avaluació de la qualitat en l'educació superior. L’AVEPRO col·labora amb institucions acadèmiques en la definició de procediments interns d'avaluació de la qualitat en la docència, la recerca, els serveis, mitjançant el desenvolupament i l'ús d'eines operatives adequades -directrius, qüestionaris, bases de dades, xarxes d'informació...-. També planifica els procediments d'avaluació externa de les institucions acadèmiques individuals, organitzant visites d'experts in situ.

Pel que fa a l'autonomia en què desenvolupa la seva activitat, l'Agència treballa en col·laboració amb tots els subjectes interessats en la vida i el progrés de les universitats i facultats eclesiàstiques: les mateixes institucions, la Congregació per a l'Educació Catòlica, les conferències episcopals, autoritats internacionals, nacionals i regionals i tots aquells que treballen a les diferents diòcesis dels països on es troben les institucions acadèmiques eclesiàstiques. Hi ha un contacte amb les altres agències de qualitat europees, sobretot, però també de la resta del mon, per consensuar criteris, intercanviar iniciatives i, entre tots, fer que els estudis universitaris tinguin el nivell que necessiten.

A partir d’aquest moment, per tant, el Dr. Armand Puig traslladarà la seva residència habitual a Roma, la qual cosa suposarà abandonar la docència en el Departament de Sagrada Escriptura que ha exercit des de 1981 i el rectorat de l’AUSP. Deixa enrere els nou anys en què ha estat degà de la Facultat de Teologia de Catalunya (2006-2015) i els 8 com a rector de l’AUSP (2015-2023). El nou president de l’AVEPRO agraeix profundament aquesta institució eclesiàstica, que li ha permès “desenvolupar una aportació en el camp de la docència i la recerca bíbliques”. Subratlla, de manera especial, “la coordinació de la Bíblia Catalana Interconfessional (1982-1993), del llibre “Jesús, un per-fil biogràfic”, publicat el 2004, i les recerques sobre el Jesús històric” que continua duent a terme en llibres, articles i grups de treball. “Estic particularment agraït i satisfet, perquè a més de les facultats que conformen l’Ateneu, també s’ha creat xarxa, uns centres de recerca –càtedres-, que tenen una importància alta en relació a les activitats d’aprofundiment d’algunes temàtiques: el Centre Antoni Gaudí i el seus col·laboradors, un centre internacional d’estudis avançats que donarà grans fruits sobre la persona i l’obra de l’arquitecte, i també el Centre de Teologia i Filosofia Medieval Catalanes, destinat a la recerca sobre Ramon Llull, Arnau de Vilanova i altres autors, des del punt de vista teològic i filosòfic”, afegeix el Dr. Puig. També ha volgut destacar altres càtedres que toquen diversos sectors: “de pensament i acció social de l’Església, de teologia pastoral -Arquebisbe Pont i Gol-, i una que voldríem que fos de teologia i religions, entre les quals destaca les que s’estan creant de litúrgia hispànica o una de teologia de la litúrgia -Bisbe Pere Tena-, que és una novetat; ambdues estan emergint en el nostre centre universitari”, conclou.