Notícies

El Dr. Albert Viciano ha impartit la lliçó inaugural del curs 2019-2020 de l'Ateneu Universitari Sant Pacià

3 d'octubre de 2019 - General

El curs de l’Ateneu Universitari Sant Pacià 2019/2020 ja ha quedat inaugurat. El dia ha començat amb la celebració de l’eucaristia d’inici de curs, enguany presidida per Mons. Joan Planellas, arquebisbe de Tarragona i Vice-gran Canceller de l’Ateneu. L’arquebisbe Planellas té molta vinculació amb l’Ateneu perquè havia estat degà de la Facultat de Teologia fins els seu nomenament el maig passat.

Seguidament s’ha dut a terme l’acte acadèmic, que ha començat amb el repàs de la memòria del curs passat per part del Secretari General, Dr. Miquel Ramon Fuentes. L’Ateneu, format per tres facultats, un centre afiliat i vuit instituts superiors, va arribar durant el curs 2018/2019 als 2500 alumnes. El rector de l’Ateneu, Dr. Armand Puig, ha explicat que, després de quatre cursos acadèmics de funcionament (2015-2019), l’AUSP “continua el procés de refermament de les seves estructures internes i la seva projecció cap enfora”. “Som una institució eclesiàstica, però no clerical, sinó profundament eclesial, que té la tasca de formar intel·lectualment els futurs pastors del poble de Déu i altres agents i treballadors dels diversos camps pastorals. L’Ateneu és com un gran paraigua acadèmic que aixopluga fins a dotze realitats”, ha dit el Rector.

 

Inauguració del curs 2019/2020 de l'AUSP

Armand Puig ha fet referència a quatre aspectes més: el protagonisme de l’Arquebisbe de Tarragona en la construcció de l’Ateneu, el relleu en els càrrecs a la Facultat de Filosofia, els contactes internacionals de la Facultat Antoni Gaudí i el paper de la Càtedra de Teologia Pastoral. D’aquest primer aspecte ha recordat la “profunditat i solidesa” del pensament del Dr. Joan Planellas, nomenat arquebisbe de Tarragona i nou Vice-Gran Canceller de l’AUSP, un autèntic “constructor” de l’Ateneu, que “ha contribuït a que aquest consolidés la seva vocació de pulmó intel·lectual de les diòcesis amb seu a Catalunya.”

Pel que fa a la Facultat de Filosofia, el rector de l’AUSP ha informat del relleu d’autoritats acadèmiques: el Dr. Jaume Aymar, que ha acabat el segon trienni, ha deixat el deganat, que ha recaigut en el Dr. Carles Llinàs, antic vicedegà; aquest darrer càrrec ha passat a ser ocupat pel Dr. Ignasi Fuster.

En tercer lloc, ha apuntat que la Facultat Antoni Gaudí “continua la seva relació privilegiada amb el Pontifici Institut d’Arqueologia Cristiana (PIAC), amb seu a Roma, amb intercanvis de professors i d’alumnes per tots dos costats”. D’altra banda, “s’ha iniciat una col·laboració acadèmica consistent a impartir cursos monogràfics sobre Antoni Gaudí i la Sagrada Família, adreçats a professors i alumnes de diverses facultats italianes, concretament de la Facultat de Teologia d’Emilia-Romagna (Bolonya), a la qual se n’hi afegiran d’altres”, ha dit.

Per últim, el Rector ha fet referència també a la consolidació “com a instrument que fa de mitjancer entre la reflexió i la praxi pastoral” de la Càtedra de Teologia Pastoral "Arquebisbe Josep Pont i Gol", constituïda el 2016 i confiada a la FTC, i de la qual n’és director el Dr. Daniel Palau. La Càtedra, amb les seves dues plataformes –dedicades als joves i als extraradis- “ocupa una posició intermèdia entre la realitat acadèmica i les realitzacions pastorals concretes que duen a terme parròquies i delegacions”.

 

El Dr. Xavier Morlans, reconegut com a professor emèrit

El Dr. Puig també ha entregat la medalla de reconeixement als professors emèrits, ja una tradició, a Xavier Morlans, del qual ha destacat que és “un tot terreny, un home de frontera sensible i cordial, atent i amatent, que ha ensenyat Teologia Sistemàtica durant molts anys". També s'ha recordat els professors de l'Ateneu traspassats el curs passat.

 

Lliçó inaugural del Dr. Albert Viciano, professor de la Facultat Antoni Gaudí

El Dr. Albert Viciano, professor de la Facultat Antoni Gaudí, ha impartit la lliçó inaugural del curs, amb el títol “El debat teològic en la crisi iconoclasta dels segles VIII i IX a l’Imperi Bizantí”. El Dr. Viciano ha explicat que una de les diferències entre la tradició cristiana oriental i occidental “és la significació de les representacions en imatges d’allò sagrat; mentre que en les esglésies orientals les icones pinten en allò representant la substància del sagrat, l’església occidental entén les imatges com una figuració didàctica, votiva i de culte”.

Pel que fa a l’estil, ha explicat, mentre que en la tradició catòlica és lliure i adaptat a cada època històrica, en la tradició oriental la pintura sacra “parteix d’uns paràmetres fixes i pressuposa una preparació interior del pintor per tal que la transfiguració de la imatge sigui possible. Per la tradició oriental, la icona és inseparable de la teologia, tal com es va definit en els vuit primers concilis ecumènics, sobretot en el de Calcedònia (451) i Nicea II (787)”. La recepció de Nicea II a l’imperi carolingi sota Carlemany va ser crítica: "tot i que els papes del moment estaven a favor del culte a les imatges, Carlemany es va voler diferenciar políticament de l’imperi bizantí.“ A dia d’avui, el culte de les imatges de Crist ha d’enquadrar-se en altres paràmetres culturals, orientat al servei dels pobres i a la dignificació de la condició humana”, ha conclòs el Dr. Viciano.

L'acte s'ha celebrat a l'Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona i ha estat presidit pel cardenal de Barcelona, Joan Josep Omella, Gran Canceller de l'AUSP, amb la presència dels bisbes de les diòcesis catalanes. El Gran Canceller ha encoratjat a la comunitat universitària a “eixamplar les ments i els cors” i a "no tenir por d’un nou curs".

Podeu consultar el vídeo de l'acte i la lliçó inaugural en aquest enllaç i també el vídeo de la notícia aquí.