Notícies

Crònica del Simposi sobre el Vaticà II

Barcelona, desembre 2015 - General

Simposi sobre el Concili Vaticà II
L’Església del diàleg i del servei

 
El dimecres, dia 2 de desembre i el dijous, dia 3, organitzat per la Facultat de Teologia de l’Ateneu Universitari Sant Pacià, juntament amb l’Arquebisbat de Barcelona, ha tingut lloc el quart i últim Simposi Internacional dedicat al Concili Vaticà II. Han col·laborat en l’organització la Facultat de Filosofia i la Facultat Antoni Gaudí.

El Simposi s’ha desenvolupat a redós de la Constitució pastoral 
Gaudium et spes, del Concili sobre l’Església en el món. Precisament, el proper 7 de desembre es compliran cinquanta anys de la seva aprovació. El Concili, per mitjà d’aquesta Constitució, va voler presentar una Església de diàleg i de servei. D’aquí el títol d’aquest quart simposi.

El primer dia (dimecres al matí), després de la salutació inicial del degà de la Facultat de Teologia, Dr. Joan Planellas, del Rector de l’Ateneu, Dr. Armand Puig i de les paraules inicials del Sr. Cardenal i Gran Canceller de l’Ateneu Universitari, Dr. Lluís Martínez Sistach, es desenvoluparen dues ponències que tenien un caràcter previ i que volien mostrar el fonament d’una Església de diàleg i de servei. La primera, fou a càrrec de Mons. Agustí Cortés, bisbe de Sant Feliu de Llobregat, que incidí com el diàleg el trobem ja en el misteri trinitari de Déu que se’ns ha mostrat al llarg de tota la història com a diàleg, com a trobada i presència. La religió cristiana parteix d’aquest preàmbul: La Paraula que és Déu, s’ha fet visible audible i tangible en el misteri de Jesucrist. Aquest és el diàleg de Déu cap a nosaltres, que ha de ser el model del diàleg eclesial, com afirmava el papa Pau VI en la seva encíclica sobre el diàleg eclesial, Ecclesiam suam(1964). La segona ponència, del Dr. Emili Marlès, vicedegà de la Facultat de Teologia, versà sobre la concreció d’aquest diàleg en la mateixa visió lineal de la història que va de la creació del món fins a la nova creació en Jesucrist, tot incidint en les aportacions de la ciència actual en relació als orígens i al final del cosmos.

Les ponències del dimecres a la tarda aterraren a la realitat concreta de l’Església en el món. En el ric filó de Gaudium et spes, el Dr. Joan Planellas, degà de la Facultat de Teologia, recuperà el concepte d’una Església pobra i per als pobres, amb tot un estudi que anava de l’aportació fonamental del Concili Vaticà II, passant pel magisteri del beat Pau VI i acabant amb les aportacions del papa Francesc que és qui ha recuperat el concepte «Església dels pobres». La pobresa és un camí, que no és altre que el mateix de Crist. Tot seguit, el Dr. Gaspar Mora, professor de moral de la Facultat de Teologia, va incidir en la necessària inculturació del cristianisme en el pluralisme de les cultures, tot superant el simple europeocentrisme. Finalment, el Dr. Miguel García Baró, professor de filosofia a la Universitat de Comillas (Madrid) va desenvolupar una densa exposició sobre l’experiència existencial de la recerca de la veritat com a distintiu de la dignitat humana.

El dijous, dia 3, al matí ens vam endinsar en la segona part de la Constitució pastoral Gaudium et spes, focalitzant la nostra atenció en tres aspectes: la pau, l’economia i la política. En la primera ponència, el Dr. Eduard Ibáñez, president de la Comissió de Justícia i Pau de Barcelona, argumentà sobre el tema de la pau en el Concili Vaticà II i en el Magisteri eclesial recent. Tot seguit assenyalà alguns punts forts per a la promoció de la pau en els nostres dies, tot insistint en la necessitat d’una autoritat política mundial. En la segona ponència, el professor Alfredo Pastor, professor emèrit d’economia (IESE Business School), reflexionà sobre la conveniència de crear una economia que sigui equitativa i que tingui l’ésser humà en el seu centre. En la seva explicació, establí una dialèctica entre els pensadors econòmics Adam Smith i Antonio Genovesi. Finalment, en la tercera ponència el sots-secretari del Ministeri d’Afers Estrangers de la República Italiana, el Dr. Mario Giro, un home que ha participat en moltes mediacions a l’Àfrica, com a membre de la Comunitat de Sant’ Egidio, ens oferí una visió global i profunda de molts problemes actuals, com són la convivència de diferents cultures a nivell nacional i entre els països. Segons ell, la clau de solució dels problemes socials és el fet de començar per les perifèries, donat que aquestes ofereixen les perspectives per a comprendre els problemes socials i polítics més greus.

La darrera sessió del simposi va tenir lloc a la tarda del dijous amb tres ponències. La primera, sobre la cultura en un món global, a càrrec del Dr. Francesc Torralba, professor de les facultats de filosofia i teologia. En el seu discurs, esdevingueren significatives les antinòmies ja assenyalades en el document conciliar de Gaudium et spes, núm. 56, i que en els moments actuals, després de mig segle, esdevenen més vives que mai. Seguidament, l’altra ponència, a càrrec del P. Francesc Riu, versà sobre la família i l’educació, en els cinquanta anys de la declaració conciliar sobre l’Educació cristiana. Constatà el canvi que ha tingut lloc tant en la família com en la mateixa educació, tot assenyalant els reptes en aquest camp que, tot i la seva complexitat, no ens han de fer caure en el pessimisme. Finalment, la ponència de cloenda de la tarda fou a càrrec de Mons. Dario E. Viganò, director del centre de Televisió Vaticana i prefecte del Secretariat de Comunicacions del Vaticà. La seva esplèndida dissertació se centrà en els mitjans de comunicació i de com l’Església ha passat d’una visió comunicativa merament instrumental, pròpia de fa cinquanta anys, a una comunicació de proximitat, pròpia del papa Francesc.

Amb aquest Simposi Internacional es tanca el cicle de quatre Simposis que s’han anat celebrant des de 2012, per tal de commemorar l’esdeveniment conciliar. El 2012 es complia el cinquantè aniversari de l’inici del Vaticà II i el 8 de desembre d’enguany es compliran 50 anys del seu acabament. D’aquí l’Any Jubilar de la Misericòrdia, que promulgat pel papa Francesc, comença precisament aquest dia i que, entre altres coses, vol mostrar el valor permanent de l’esdeveniment conciliar per a l’Església d’avui.

Vídeos relacionats:
  1. Vídeo 1r dia MATÍ
  2. Vídeo 1r dia TARDA
  3. Vídeo 2n dia MATÍ
  4. Vídeo 2n dia TARDA