Matriculació

Informació i matrícula per al curs 2019-2020

 
Matrícula oberta: 
 
1.- Admissió i Matriculació d’alumnes nous

Els alumnes de nou ingrés podran preinscriure's presencialment a la Secretaria de la Facultat del 8 al 31 de juliol de 2019 i matricular-se del 2 al 13 de setembre, també presencialment a Secretaria. Al moment de la matrícula, els alumnes de nou ingrés han de presentar la següent documentació a la secretaria de la Facultat:

  • La sol·licitud d’ingrés [podeu baixar-lo aquí]
  • 1 fotografia de la mida i tipus DNI.
  • Fotocòpia DNI
  • Alumnes ordinaris (es preparen pel títol de grau): certificats corresponents als estudis requerits per a l’admissió en els centres superiors universitaris (cal portar els documents originals).
  • Alumnes extraordinaris (no necessiten el títol de grau): certificats dels estudis realitzats (cal portar els documents originals) 

2.- Matriculació d'alumnes ja matriculats d'altres cursos

Només es podran matricular online entrel 8 de juliol i el 13 de setembre del 2019 a través de l'àrea reservada
 
 
 
Els alumnes ja matriculats en altres cursos que es matriculin fora del període de matriculació hauran de demanar dispensa al vicedegà i hauran d'abonar un recàrrec de 70€

 

Més informació i contacte a Secretaria.