Matriculació

Informació i matrícula per al curs 2020-2021

 
Matrícula oberta per al Segon Semestre: 
 
1.- Admissió i Matriculació d’alumnes nous

Els alumnes de nou ingrés podran fer la a través del web www.facultatantonigaudi.cat formalitzar la matrícula a la Secretaria de la Facultat del 18 al 29 de gener, en horari convingut previament amb Secretaria: secretaria@edusantpacia.cat / Tel. (+34) 93 453 49 25.

En el moment de la inscripció, els alumnes de nou ingrés hauran de presentar per via telemàtica la documentació següent:

  • La sol·licitud d’ingrés [podeu baixar-lo aquí]
  • 1 fotografia de la mida i tipus DNI.
  • Fotocòpia DNI
  • Alumnes ordinaris (que opten a titulació acadèmica): certificat o títol acreditatiu dels estudis amb els quals accedeix a la Facultat (EVAU, PAU o equivalent per a l’accés als estudis de Primer cicle / Grau; Grau universitari o Llicenciatura  per als estudis de Segon cicle / Màster). A l’hora de formalitzar la matrícula caldrà presentar els originals o les fotocòpies compulsades dels documents digitals.
  • Alumnes extraordinaris (no opten a obtenir titulació): certificats dels estudis realitzats (cal portar els documents originals) 

2.- Matriculació d'alumnes ja matriculats en anys anteriors i ampliació de matrícula per als alumnes de l’actual curs  2020-2021
Només es podran del 18 al 29 de gener, en horari convingut previament amb Secretaria: secretaria@edusantpacia.cat / Tel. (+34) 93 453 49 25.

Per a més informació, contacteu amb Secretaria:

  • docencia@edusantpacia.cat 
  • Tel. (34) 93 453 49 25