Matriculació

Informació i matrícula per al curs 2018-2019

 
Matrícula oberta: 
 
A partir de l'11 de juliol i fins el 7 de setembre per alumnes de Grau. Els alumnes de màster es poden matricular fins el 30 de setembre. 
 

 1.- Admissió i Matriculació d’alumnes nous

Per matricular-se per primera vegada com a alumnes de la Facultat cal presentar-se a la secretaria de la Facultat amb els següents documents
  • La sol·licitud d’ingrés [podeu baixar-lo aquí]
  • 1 fotografia de la mida i tipus DNI.
  • Fotocòpia DNI
  • Alumnes ordinaris (es preparen pel títol de grau): certificats corresponents als estudis requerits per a l’admissió en els centres superiors universitaris (cal portar els documents originals).
  • Alumnes extraordinaris (no necessiten el títol de grau): certificats dels estudis realitzats (cal portar els documents originals) 

2.- Matriculació d'alumnes ja matriculats d'altres cursos

Només es podran matricular online entre l'11 de Juliol i el 7 de setembre del 2018 a través de l'àrea reservada
 
 
 
Els alumnes ja matriculats en altres cursos que es matriculin fora del període de matriculació hauran de demanar dispensa al vicedegà i hauran d'abonar un recàrrec de 70€

 

Més informació i contacte a Secretaria.