Assignatures i Horaris

Grau en Història, Arqueologia i Arts Cristianes (240 ECTS)

 

PRIMER CURS 

 • Metodologia i fonts de la investigació històrica [1G1001] (3 ECTS) – Prof. David Abadias
 • Introducció a l’Arquitectura cristiana [1G2008] (3 ECTS) – Prof. Jesús Oliver-Bonjoch
 • Introducció a l’Arqueologia cristiana [1G2009] (6 ECTS) – Profs. Cristina Godoy, Julia Beltrán de Heredia i Robert Baró 
 • Introducció a l’Arxivística [1G2010] (3 ECTS) – Prof. Alexis Serrano
 • Introducció a la conservació i gestió del Patrimoni de l’Església [1G2011] (3 ECTS) –  Prof. Daniel Font (coord.)
 • Història de l’Església antiga [1G1002] (3 ECTS) – Prof. Robert Baró
 • Història de l’Art cristià antic [1G1003] (5 ECTS) – Prof. Gemma Garcia
 • Història de l’Art cristià medieval [1G2012] (6 ECTS) – Prof. Marc Sureda
 • Introducció a l’Antic Testament [1G1004] (6 ECTS) – Profs. Joan Ramón Marín
 • Història de la Filosofia antiga [1G1006] (5 ECTS) – Prof. Antoni Bosch-Veciana
 • Història de la Filosofia medieval [1G1005] (5 ECTS) – Prof. Joan García del Muro 
 • Història de la Filosofia moderna [1G1007] (6 ECTS) – Prof. Joan-Albert Vicens
 • Llatí I [1G1LL1] (3 ECTS) – Prof. Armando Pego
 • Llatí II [1G1LL2] (3 ECTS) – Prof. Armando Pego

Horaris 1r CURS

 

SEGON CURS  

 • Topografia de l’Orbis Christianus (Geografia històrica del Cristianisme) [2G1001] (3 ECTS) – Prof. Jesús Oliver-Bonjoch
 • Paleografia i diplomàtica [2G2002] (3 ECTS) – Prof. Josep Torné
 • Història de l’Església medieval [2G1003] (5 ECTS) – David Abadias
 • Història de l’Església moderna [2G2004] (5 ECTS) – Prof. Ramon Corts
 • Patrologia [2G2005] (3 ECTS) – Prof. Joan Torra
 • Història de l’Art cristià del Renaixement i el Barroc [2G1006] (6 ECTS) – Prof. Miquela Sacarés
 • Història de l’Art cristià modern i contemporani [2G2007] (5 ECTS) – Prof. Rosa Ribas
 • Introducció al Nou Testament [2G1008] (6 ECTS) – Profs. Antoni Pérez de Mendiguren i Rodolf Puigdollers.
 • Teologia Fonamental i arts cristianes [2G2010] (6 ECTS) – Profs. Juan Ramón La Parra, Joaquim Blas i Albert Viciano.
 • Seminari d’Història: «Lectura de textos de monaquisme antic» [2G1013] (3 ECTS) – Prof. Albert Viciano
 • Seminari d’Arqueologia i Art: «Del Simbolisme a l'Avantguarda: un fil espiritual» [2G2011] (3 ECTS) – Prof. Anna Maria Blasco
 • Llatí III [2G2LL3] (3 ECTS) – Prof. Armando Pego

Horaris 2n CURS

 

TERCER CURS 

 • Litúrgia fonamental [3G1001] (5 ECTS) – Prof. Jaume Gonzàlez Padrós
 • Història de les Litúrgies cristianes [3G1002] (3 ECTS) – Prof. Xavier M. Vicens
 • Fonts hagiogràfiques i litúrgiques [3G1003] (3 ECTS) – Prof. Gabriel Seguí
 • Sagraments de la Iniciació cristiana [3G1004] (6 ECTS) – Prof. Jaume Fontbona
 • Història de l’Església contemporània [3G1005] (5 ECTS) – Prof. Manuel M. Fuentes
 • Història de l’Església a Catalunya [3G2007] (5 ECTS) – Prof. Antoni Pladevall
 • Història de la Teologia [3G2008] (5 ECTS) – Prof. Norbert Miracle
 • Cristianisme i cultura I: Món antic i Edat mitjana [3G1006] (5 ECTS) – Profs. Albert Viciano i Agustí Boadas
 • Cristianisme i cultura II: Edat moderna i contemporània [3G2009] (5 ECTS) – Profs. David Abadias i Sílvia Coll-Vinent
 • Seminari de Síntesi [3G2011] (3 ECTS) – Prof. Robert Baró
 • Llatí IV [3G2010] (3 ECTS) – Prof. Sergi Grau

Horaris 3r CURS

 

QUART CURS:

Primer any del Màster en Història i Patrimoni Cultural (60 ECTS): 20 ECTS de Cursos Comuns més 40 ECTS d’altres cursos (Específics, Propedèutics i Seminaris) a escollir entre un dels tres itineraris del Màster: Arqueologia i Art, Patrimoni o Història.

CURSOS COMUNS 2018-2019 (20 ECTS)

 • El cristianisme tardoantic a la Tarraconense (Catalunya, Llevant peninsular i Illes Balears) en el marc de la Hispània romana i visigòtica (segles III-VIII) [MCCHP01] (10 ECTS)
  • Prof. Albert Viciano (coordinació i qualificació)
  • Dimarts, del 18 de setembre de 2018 al 8 de gener de 2019 – De 18,45 a 21,15 h
  • Història.- Prof. Albert Viciano (FHEAG): 18 i 25 de setembre, 2 i 9 d’octubre
  • Teologia.- Prof. Joquim Blas (FHEAG): 16, 23 i 30 d’octubre i 6 de novembr
  • Arqueologia.- Prof. Cristina Godoy (FHEAG): 13 i 27 de novembre, Prof. Julio Román (UGR): 20 de novembre, Prof. Julia Beltrán (MUHBA): 4 i 11 de desembre, Prof. Mateu Riera (UAB): 18 de desembre i Prof. Isabel Rodà (UAB): 8 de gener
 • L’art romànic en el context europeu (segles IX-XII) [MCCHP02] (10 ECTS)
  • Prof. Marc Sureda (coordinació i qualificació)
  • Dimecres, del 6 de febrer al 5 de juny de 2019 – De 18,45 a 21,15 h
  • Història.-  Prof. Antoni Virgili (UAB): 6, 13, 20 i 27 de febrer
  • Teologia.- Prof. Josep Torné (FHEAG): 6, 13, 20 i 27 de març
  • Art.-  Prof. Marc Sureda (FHEAG): 3 i 10 d’abril, 8 i 15 de maig
  • Art (Manuscrits carolingioromànics).- Prof. Matthias Tischler (FTC): 22 de maig
  • Art (Música – Cant gregorià).- Prof. Màrius Bernadó (UdL): 29 de maig i 5 de juny

 

ALTRES CURSOS (40 ECTS): a escollir entre un dels tres itineraris del Màster. Vegeu la programació

 

Assignatures Optatives del Primer cicle:

Durant el Segon i el Tercer any s’han de cursar 21 ECTS de matèries optatives. Enguany s’ofereixen els següents:

 • L’art barroc colonial [AOG007] (3 ECTS) – Prof.Maria Garganté
 • Teologia i música [AOG004] (3 ECTS) – Prof. Jaume Gené
 • Estudi de l’itinerari d’Egèria a Terra Santa [AOG008] (3 ECTS) – Prof. Sebastià Janeras
 • Simbologia cristiana antiga [AOG009] (3 ECTS) [Curs intensiu: Del 23 al 26 d’abril] – Prof. Umberto Utro

Cursos optatius reconeguts per la Facultat:

A. PROPIS:

 • Les Basíliques Històriques de la ciutat de Barcelona, III: El convent i l’església de Santa Caterina. Un patrimoni enderrocat [COR171803] (1 ECTS) – Prof. Julia Beltrán (coord.)
 • Les Basíliques Històriques de la ciutat de Barcelona, IV: La Basílica de la Santa Creu i Santa Eulàlia: la catedral abans de la catedral [COR171804] (1 ECTS) – Prof. Julia Beltrán (coord.)

B. FACULTAT DE TEOLOGIA DE CATALUNYA:

 • Simposi internacional “Reforma i reformes en l’Església, III: Cap a una Església més pobra, fraterna, ecuménica i inculturada” (1 ECTS) – Prof. Emili Marlés (coord.)