Diploma Música Sacra

Informació bàsica:

El Diploma de Música Sacra és un títol propi de l’Ateneu Universitari Sant Pacià, organitzat per la Facultat Antoni Gaudí en col·laboració amb l'Abadia de Montserrat.

Destinataris:

S’adreça a persones amb coneixements musicals previs, interessades a iniciar-se en l’acompanyament musical de la litúrgia o a aquelles que han desenvolupat durant anys aquesta tasca, preferentment a l’orgue, i volen consolidar la seva formació, aprofundir els seus coneixements tècnics i interpretatius o adquirir i aprofundir coneixements en disciplines estretament relacionades amb la pràctica musical litúrgica, com són la teologia, el cant gregorià, la direcció coral i la litúrgia pròpiament dita. També va adreçat a aquelles persones interessades en la direcció de cants o en altres àmbits de la litúrgia musical.

Inscripció:

Crèdits: 40 ETCS

Durada: 2 anys. El Diploma de Música Sacra consta de dos anys amb les assignatures distrubuïdes entre els dos cursos. Tot i així, són dos cursos independents, de tal manera que es pot cursar l'Any II sense haver cursat primer l'Any I. Els dos cursos es repeteixen cíclicament, un curs un any i el següent, un altre, per tant, l'alumne començarà per l'Any I o el II segons el moment en què es matriculi. 

Any I: 30 dissabtes del curs 2021-2022

Any II: 30 dissabtes del curs 2022-2023


Horari: Dissabtes de 9:30 a 13:45 h

Preu: 1.400 € (700 € per any)

Requisits:

- Estudis de Batxillerat (no es necessiten les PAU)

- Títol professional de Conservatori o superior (Liceu o l'ESMUC)

- En cas de no tenir cap titulació es farà una prova de nivell 

Coordinació del curs: Prof. Eudald Dantí

Més informació: secretaria.academica@edusantpacia.cat o 93 453 49 25 

Matrícula: Secretaria

 

DÍPTIC INFORMATIU

 

Matèries:

 • Litúrgia
 • Teologia
 • Bíblia
 • Cant gregorià
 • Direcció Coral
 • Orgue litúrgic: Imporvisació i acompanyament (tonal i modal)
 • Orgue: Tècnica organística i repertori
 • Seminaris sobre orgueneria, registració organística, història de la música sacra, etc.

Horari:

Dissabtes al matí, de 9:30 a 13:45 h

 • Sessions d’orgue: de 9:30 a 11:00 h
 • Altres assignatures: d’11:30 a 13:45 h

Aulari:

 • Sessions d’orgue:

  • Nivell Inicial – Prof. Lórien Santana: Església de la Concepció (Carrer d'Aragó, 299)
  • Nivell avançat – Prof. Eudald Dantí: 
   • 1r semestre: Església dels Sants Màrtirs Just i Pastor (Pl. de Sant Just, 6)
   • 2n semestre: Església de Sant Josep Oriol (Carrer de Villarroel, 83)
 • Altres assignatures: Seu de la Facultat Antoni Gaudí (Diputació, 231 – Aula 1-B).