Assignatures i horaris 2n

CURS 2021/2022

OPCIÓ A.- Itinerari d'Història d'Orient i Occident

PRIMER SEMESTRE (del 14 de setembre de 2021 al 13 de gener de 2022)
Cursos específics (17,5 ECTS)

Història del monaquisme antic i de la vida religiosa i espiritual - MCEH011 (2,5 ECTS)

 • Prof. Albert Viciano
 • Dimarts, del 14 de setembre a l'11 de gener – De 18:00 a 18:45 h

Lectura de manuscrits i textos (món antic i edat mitjana) - MCEH012 (2,5 ECTS)

 • Prof. Anna Gudayol
 • Dimarts, del 14 de setembre a l'11 de gener – De 18:45 a 19:25 h

Aspectes rellevants de la Història de la Companyia de Jesús al segle XIX - MSEH003 [seminari] (2,5 ECTS)

 • Prof. Miquel Coll (Universitat Gregoriana, Roma)
 • Dimarts, del 14 de setembre al 2 de novembre – De 19:35 a 21:00 h

Metodologia de la investigació i de l'ensenyament de la història - MCEH013 (5 ECTS)

 • Prof. Alexandra Capdevila
 • Dimecres, del 15 de setembre al 12 de gener – De 18:00 a 19:25 h 

Història de la Reforma protestant i catòlica. Segles XVI i XVII - MCEH002 (2,5 ECTS)

 • Prof. Diego Sola
 • Dimecres, del 9 de novembre a l'11 de gener – De 19:35 a 21:00 h

Jansenisme, Il·lustració, liberalisme i integrisme - MCEH014 (2,5 ECTS)

 • Prof. Ramon Corts
 • Dijous, del 16 de setembre al 13 de gener – De 19:35 a 20:15 h

 

Pràcticum (5 ECTS)

Ciències auxiliars de l’arxivística: Paleografia pontifícia, Sigilografia - MP2HE01 (5 ECTS)

 • Prof. Josep Hernando (UB)
 • Dijous, del 16 de setembre al 13 de gener – De 18:00 a 19:25 h

 

TUTORIA

              Dimecres, del 15 de setembre al 12 de gener – De 20:15 a 21:00 h

 

SEGON SEMESTRE (del 8 de febrer al 2 de juny de 2022)

Cursos específics (12,5 ECTS)
 
La crisi modernista - MCEH004 (2,5 ECTS)
 • Prof. Ramon Corts (coord.)
 • Dimarts, del 8 de febrer al 31 de maig – De 19:35 a 20:15 h

Lectura de textos (edat moderna i contemporània) - MCEH015 (2,5 ECTS)

 • Prof. Alexandra Capdevila
 • Dimecres, del 9 de febrer al 1 de juny – De 18:00 a 18:45 h

Història de Bizanci - MCEH010 (5 ECTS)

 • Prof. Montserrat Camps
 • Dimecres, del 9 de febrer a l'1 de juny – De 18:45 a 20:15 h

L'evangelització de l'Amèrica Llatina, Àfrica i l'Orient Asiàtic - MCEH007 (5 ECTS)

 • Prof. Josep Ignasi Saranyana
 • Curs intensiu: Del 19 al 22 d'abril, de 18:00 a 21:00 h

 

Pràcticum (5 ECTS)

Pràctiques - MP2HE02 (5 ECTS)
 • Prof. Alexis Serrano
 • Dimarts, del 8 de febrer al 31 de maig – De 19:35 a 21:00 h

 

Treball Final de Màster (20 ECTS)

 

 TUTORIA

              Dimecres, del 9 de febrer a l'1 de juny – De 20:15 a 21:00 h

 

HORARIS DE L'ITINERARI D'HISTÒRIA DE L'ESGLÉSIA

 

OPCIÓ B.- Estudis americanístics [Aquest any no s’imparteix]

Cursos específics (30 ECTS)

L'Art colonial al Virregnat de Nova Espanya

L'Art colonial al Virregnat del Perú

La recepció de Trento a Amèrica Llatina. El cicle colonial conciliar

Concilis plenaris a Amèrica llatina i Conferències Generals de l'Episcopat llatinoamericà

Teologia a Amèrica Llatina (cicle colonial)

Teologia a Amèrica Llatina (cicle republicà)

 

Pràcticum (10 ECTS)

 

Treball Final de Màster (20 ECTS)